Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców rolniczych na szkolenie e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?, które odbędzie się w terminie od 27 października do 17 listopada 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem działań na rzecz minimalizowania ryzyka”, które odbędzie się w dniach 27 października – 27 listopada 2020 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców Gminy Elbląg zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym? Szkolenie będzie udostępnione w terminie od 08 października do 28 grudnia 2020 r. na platformie edukacyjnej CDR o/Kraków (www.cdrkursy.pl)
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych na szkolenie e-learningowe pn. „Ogród przydomowy – piękny i użytkowy”. Szkolenie odbędzie się w terminie 8 – 29 października 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 8 października 2020 r. organizuje webinarium pt. „Piąte doroczne szkolenie dotyczące ziół i ich zastosowania w gospodarstwie domowym”. Uwaga: W dniu dzisiejszym (29.09.20 r) rekrutacja została zakończona.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie e-learningowe pn. Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?, które odbędzie się w terminie od 21 września do 21 października 2020 na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanie pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznacie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”, które odbędzie się  w terminie  3 sierpnia – 11 września 2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020” w terminie 27 lipca – 11 września 2020 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję szkolenia internetowego pn. „Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet” w terminie od 13.07.do 15.09.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi” w terminie od 29 czerwca do 20 lipca 2020 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Enoturystyka - podstawy degustacji wina”, które odbędzie się w dniach 26 czerwca - 25 września 2020 roku.
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do serwowania i prowadzenia degustacji wina w ramach oferty turystycznej lub warsztatów enoturystycznych.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach informuje, że realizuje operację pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”.