Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” opracowaną w ramach operacji pn. „Przykłady organizacji łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 4 lutego 2021 roku organizuje szkolenie w formie webinarium pt. „Kiedy rolnik może zrezygnować z zasad ogólnych VAT i wrócić na ryczałt?”
Uwaga: W dniu dzisiejszym (18.01.2021 r.) rekrutacja została zakończona, z racji dużej ilości zgłoszeń zostanie zorganizowane dodatkowe szkolenie, o terminie poinformujemy niebawem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów z ODR na webinarium pn. „Jak czytać rachunek za energię elektryczną?” Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 28 stycznia 2021 roku w godz. 9:30-12:30.
Uwaga: Od dnia 15 stycznia nadal przyjmujemy zgłoszenia na szkolenie ale osoby zgłoszone po tym terminie będą uczestniczyły w nadawanej rónolegle transmisji wykładów na naszym kanale YouTube. Jedyną różnicą podczas tego przekazu jest brak możliwości zadawania pytań w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Krakowie informuje, że wirtualna konferencja synchroniczno-asynchroniczna VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych będzie dostępna dla zainteresowanych jeszcze do końca 2020 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w formie szkolenia e-learningowego IX Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki pn. „Dostępność cyfrowa: nowe standardy WCAG (2.1) dla stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - wprowadzenie do zagadnienia.”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów ODR na webinarium pn. „Odpowiedzialność cywilna w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w gospodarstwach rolnych”. Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 15 grudnia 2020 roku w godz. 9:15-12:15.

Trwa VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny zlot odbywa sią się za pośrednictwem Internetu na platformie https://6-zlot-osze.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 10 grudnia 2020 r. organizuje webinarium pt. „Produkty pszczelarskie w gospodarstwie domowym - kosmetologia i zdrowie oraz naturalne środki czyszczące - zastosowanie i metody przygotowania”.
Uwaga: W dniu dzisiejszym (7.12.2020 r) rekrutacja została zakończona.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny zlot odbędzie się za pośrednictwem Internetu w formie konferencji synchroniczno-asynchronicznej, tj.:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów ODR na szkolenie w formie webinarium pn. „Sieciowe produkty w turystyce wiejskiej – od teorii do praktyki”. Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 2 grudnia 2020 roku (środa) w godz. 10.00 – 13.45.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium „Podstawy prawa dla przedsiębiorcy wiejskiego – gospodarstwa opiekuńcze”. Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2020 (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.30.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Uczestnictwo i certyfikacja w systemach jakości żywności”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23.11.2020 r. do 14.12.2020 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ma przyjemność współpracować z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy opracowaniu platformy doradczej i informacyjnej adresowanej do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 1 grudnia 2020 r. organizuje webinarium pt. „Dobre praktyki w działalności pozarolniczej na obszarach górskich”.