W dniu 9.12.1029 r. w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyło się szkolenie pn. „Działania opiekuńcze i terapie rolnicze – rozwiązania funkcjonalne” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W dniach 26.11-5.12.2019 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Danii i Szwecji w ramach projektu „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019. Przedmiotem operacji był wyjazd studyjny dla 20 osób do Danii i Szwecji w zakresie produkcji i sprzedaży ekologicznej żywności, świadomego prośrodowiskowego biznesu oraz kreacji zielonych przestrzeni.

Kontynuując tradycję ostatnich lat Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 17-18 grudnia br.: VIII Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki. Tegoroczna tematyka warsztatów dotyczy perspektyw zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w rolnictwie oraz roli jednostek doradztwa rolniczego we wdrażaniu takich rozwiązań.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 12 grudnia 2019 r. szkolenie pt. „Produkty lokalne w krótkich łańcuchach dostaw”. Szkolenie adresowane jest w szczególności do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, pracowników JST, a także innych osób zaangażowanych we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: "Podstawy degustacji wina", które odbędzie się w dniach 2 - 20 grudnia 2019 roku. 
Głównym celem szkolenia jest przekazanie wszystkim zainteresowanym podstawowych informacji w zakresie roli jaką pełnią zmysły podczas degustacji, sposobów oceny wina, przebiegu degustacji jak również zaprezentowanie rodzajów kieliszków do odpowiednich gatunków win. 
Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką winiarską – mieszkańców obszarów wiejskich, nauczycieli szkół rolniczych, pracowników Izb Rolniczych.

W dniach 20-22 listopada 2019 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „MAŁA WINNICA SPOSOBEM NA DODATKOWE DOCHODY”.

W szkoleniu wzięli udział specjaliści i doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, przede wszystkim były to osoby zajmujące się tematyką rozwoju obszarów, współpracujący z właścicielami winnic oraz gospodarstw enoturystycznych.

Szkolenie e-learningowe pn.: "Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich dla mieszkańców obszarów wiejskich". 

(powtórka szkolenia, które odbyło się dla doradców w terminie 6 marca – 12 kwietnia 2019 r.)

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 25 listopada – 20 grudnia 2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pn. „Działania opiekuńcze i terapie rolnicze – rozwiązania funkcjonalne” w dniu 9.12.1029 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2019 r. organizuje szkolenie pt. „Ergonomia w pomieszczeniach kuchennych, czyli funkcjonalnie oraz prawidłowo urządzona kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym”.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. Do udziału w szkoleniu zaproszone są w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków zaprasza na szkolenie pt. „Opłacalność hodowli bydła na przykładzie różnych gospodarstw – sporządzanie biznesplanu inwestycyjnego”, które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019r.

Szkolenie skierowane jest głównie dla młodszych doradców zajmujących się zagadnieniami ekonomiki gospodarstw, którzy pomogą sporządzić rolnikowi prawidłowy biznesplan przedsięwzięcia rolniczego dla gospodarstwa posiadającego produkcje bydła. Uczestnikami szkolenia mogą być doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradcy prywatni , nauczyciele szkół rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. "Działania opiekuńcze i terapie rolnicze – rozwiązania funkcjonalne” w terminie od 04.11.2019 r. do 6.12.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie.

W dniach 20-28 października 2019 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Włoch w ramach projektu „Produkty lokalne w systemach jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.

W dniach 29-30 października 2019 r. w Bukareszcie, Rumunia, miały miejsce warsztaty EIP-AGRI: „Małe jest inteligentne” - Innowacyjne rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych i leśnych.

Zapraszamy do lektury broszury informacyjnej podsumowującej wyjazd studyjny w ramach projektu pn. „Produkty lokalne w systemach, jakości żywności i krótkich łańcuchach dostaw na przykładzie Włoch”. Wyjazd studyjny został zrealizowany w dniach 20 – 28 października 2019 r.

Arborystyka – dyscyplina praktyczna, która łączy w sobie wiele aspektów dotyczących pielęgnacji i ochrony drzew. Dotyka zarówno kwestii zarządzanie ryzykiem, względów estetycznych, aspektów prawnych i oczywiście przyrodniczych. Rosnąca świadomość ekologiczna przyczynia się do rozwoju również jej wartości edukacyjnej.
W dniach 23 -24 października 2019 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Drzewa w krajobrazie wiejskim - praktyczne aspekty arborystyki”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w dniach 16, 23 i 24 listopada 2019 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla sprzedawców i doradców, którzy do tej pory nie uczestniczyli w szkoleniu podstawowym.