Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie stacjonarne pt. „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym” w dniach 15-16.05.2019 r. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zainteresowanych społecznym aspektem funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 26 maja 2019 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

 

 growid2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w dniach 23, 30-31 marca 2019 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla sprzedawców i doradców, którzy do tej pory nie uczestniczyli w szkoleniu podstawowym.

W Instytucie Zootechniki - PIB w Balicach trwa konferencja pt. Wsparcie rolnictwa górskiego. Konferencja odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji jest przedstawienie wyników dotychczasowych prac analitycznych przeprowadzonych przez MRiRW mających za zadanie wskazać szanse rozwojowe dla rolnictwa na obszarach górskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ulotkę informacyjną pt. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 6 marca – 12 kwietnia 2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn.: „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 18 marca – 26 kwietnia 2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

26 stycznia 2019 r. odbyła się XXIII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach w ramach, której rozstrzygnięto Małopolski Konkurs Pasiek. Konkurs ten jest atrakcyjnym sposobem promowania pszczelarstwa i gospodarki pasiecznej. Organizatorzy konkursu mogą w ten sposób docenić rolę działalności pszczelarskiej na rzecz środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania świadomości ekologicznej. Jednocześnie konkurs wpływa na kształtowanie właściwych wzorców w zakresie prowadzenia pasiek i docenia najlepsze inicjatywy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akualnosci umieszczono nowe, zaktualizowane informacje dla rolników pt: 

Galerie z realizacji operacji pt.: „Przestrzeń przyjazna przyrodzie - współczesne trendy w procesie zarządzania obszarami wiejskimi”

W dniu 22 stycznia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie gościliśmy grupę przedstawicieli biznesu rolnego i rolników z Ukrainy. Wizyta w Polsce była w ramach projektu pt. „Efektywna gospodarka. Doświadczenia Polski na Ukrainie” realizowanego przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne z siedzibą w Charkowie we współpracy z Konsulem Generalnym RP w Charkowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 24 lutego 2019 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

logo reward

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. „REWARD: Raising Employability of Women through entrepreneurial Activities fostering Rural Development“. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się pod koniec listopada 2018 roku w Paryżu.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje drugą edycję szkolenia internetowego pn. „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję” w terminie od 21.01.2019 – 11.02.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.