Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Krakowie informuje, że wirtualna konferencja synchroniczno-asynchroniczna VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych będzie dostępna dla zainteresowanych jeszcze do końca 2020 roku.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w formie szkolenia e-learningowego IX Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki pn. „Dostępność cyfrowa: nowe standardy WCAG (2.1) dla stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - wprowadzenie do zagadnienia.”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów ODR na webinarium pn. „Odpowiedzialność cywilna w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w gospodarstwach rolnych”. Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 15 grudnia 2020 roku w godz. 9:15-12:15.

Trwa VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny zlot odbywa sią się za pośrednictwem Internetu na platformie https://6-zlot-osze.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 10 grudnia 2020 r. organizuje webinarium pt. „Produkty pszczelarskie w gospodarstwie domowym - kosmetologia i zdrowie oraz naturalne środki czyszczące - zastosowanie i metody przygotowania”.
Uwaga: W dniu dzisiejszym (7.12.2020 r) rekrutacja została zakończona.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny zlot odbędzie się za pośrednictwem Internetu w formie konferencji synchroniczno-asynchronicznej, tj.:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców i specjalistów ODR na szkolenie w formie webinarium pn. „Sieciowe produkty w turystyce wiejskiej – od teorii do praktyki”. Szkolenie odbędzie się na platformie MS Teams w dniu 2 grudnia 2020 roku (środa) w godz. 10.00 – 13.45.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na webinarium „Podstawy prawa dla przedsiębiorcy wiejskiego – gospodarstwa opiekuńcze”. Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2020 (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.30.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Uczestnictwo i certyfikacja w systemach jakości żywności”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23.11.2020 r. do 14.12.2020 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.pl.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ma przyjemność współpracować z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy opracowaniu platformy doradczej i informacyjnej adresowanej do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 1 grudnia 2020 r. organizuje webinarium pt. „Dobre praktyki w działalności pozarolniczej na obszarach górskich”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 24 listopada 2020 r. organizuje webinarium pt. „Tradycyjne rabaty bylinowe w przydomowych ogrodach”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 20 listopada 2020 r. organizuje webinarium pt. „Rekreacyjny warzywnik”.
Uwaga: W dniu dzisiejszym (12.11.2020 r) rekrutacja została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska". W bieżącym numerze znajdziecie Państwo następujące artykuły: