Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 06-07 listopada 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 23 września 2021 r. w szkolenie wyjazdowe nt. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” - inicjatywy przedsiębiorcze na obszarach górskich i podgórskich na przykładzie „Zagórzańskich Dziedzin” w ramach projektu pn.”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanego z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniu 15 października 2021 r. organizuje webinarium pt. „Organizowanie społeczności lokalnych, jako metoda aktywizacji mieszkańców wsi”. Szkolenie w formie webinarium adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego.

Uczestnicy projektu YouWeen w końcu mogli spotkać się za żywo i wymienić swoimi doświadczeniami. Szkolenie poświęcone dobrym praktykom i wspieraniu przedsiębiorczości młodych kobiet w rolnictwie odbywało się od 14 do 17 września w Krakowie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało przyjemność gościć uczestników z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Grecji, Polski, a także za pośrednictwem konferencji online – również z Macedonii.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ponownie uruchamia trzy szkolenia e-learningowe opracowane w ramach operacji pn. ”Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021. Szkolenia są uruchomione na prośbę osób, które nie miały możliwości uczestniczenia w szkoleniach w poprzedniej edycji.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 9-10 oraz 16-17 października 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję” w terminie od 13.09.2021 r. – 15.10.2021 r.   w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

W dniach 4-5 września 2021 r. w ramach uroczystych obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie odbyła się XXX Krajowa Wystawa Rolnicza.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 28-29 września 2021 roku organizuje dwudniowe szkolenie stacjonarne pt. „Przygotowanie planu nawożenia”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców, realizujących zadania z zakresu produkcji rolnej.
Rekrutacja zakończona!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kolejną edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na imprezy targowe organizowane w roku 2021. Zachęcamy do zapozniania się z aktualnym kalendarzem wydarzeń.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło patronatem honorowym Ogólnopolską kampanię edukacyjną „RAK UV” oraz podjęło działania dotyczące przekazania informacji jak najszerszemu gronu odbiorców wśród rolników, sadowników, mieszkańców wsi oraz osób wykonujących pracę zawodową na otwartej przestrzeni w sektorach związanych z rolnictwem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „„Zasady zero waste i circular economy w życiu codziennym” w terminie od 17.09.2021 – 15.10.20201 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 04-05 oraz 11-12 września 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.