care t          erasmus2

W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniach 3-4 grudnia 2018 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w trzecim międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Canakkale (Turcja). Spotkanie zostało zorganizowane przez tureckiego partnera – Uniwersytet w Canakkale.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,

życzy w imieniu swoim i pracowników

Krzysztof Duda - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

W dniach 10-12 grudnia br. w Krakowie odbyła się krajowa konferencja pn. "V Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych". W konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników, w tym członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doradcy CDR i WODR, rolnicy, członkowie LGD, przedstawiciele nauki. Otwierający spotkanie Dyr. CDR w Brwinowie Jacek Węsierski oraz Dyr. CDR Oddział w Krakowie Krzysztof Duda podkreślili wagę misji Zagród Edukacyjnych w kształtowaniu i edukowaniu młodych pokoleń w zakresie wiedzy rolniczej oraz propagowaniu świadomości ekologicznej i tożsamości regionalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią LEADERnewslettera skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z e-biuletynem "Przedsiębiorczość wiejska".

Życzymy miłej lektury!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało wraz z Oddziałem w Radomiu szkolenie pn. „Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym". Szkolenie odbyło się w dniach 27-28 listopada 2018 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w dniu 21 listopada 2018 r. szkolenie pn. „Aspekty podatkowo-ubezpieczeniowe funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Komercjalizacja działalności LGD – zasady, formy, podstawa prawna, dobre praktyki”.

Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 3.12 – 20.12.2018 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Zasady funkcjonowania sklepu internetowego – sprzedaż produktów rolnych przez Internet” w terminie od 3-20.12.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową.
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Zainteresowanych możliwością realizacji innowacyjnych projektów w zakresie działania „Współpraca” wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do lektury publikacji pn. Wspieranie innowacyjnych rozwiązań poprzez działalnie „Współpraca” oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Broszura stanowi kompendium wiedzy przydatnej przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów do praktyki oraz aplikowaniu o środki pomocowe w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na seminarium. Seminarium odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1. 

Udział w seminarium (zakwaterowanie, wyżywienie zajęcia dydaktyczne) jest dla doradców ODR bezpłatny. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na Karcie zgłoszenia.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie pod tytułem „Metodyka wsparcia doradczego dla LGD w procesie komercjalizacji”. Program obejmuje zajęcia on-line w dniach 26.11 – 14.12.2018 r. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat komercjalizacji działalności LGD i wykorzystania tego procesu dla wzmocnienia potencjału organizacyjnego, a także wskazanie jak wykorzystać wiedze z tego zakresu w pracy doradcy rolniczego współpracującego z lokalnymi grupami działania.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Zasady funkcjonowania sklepu internetowego – sprzedaż produktów rolnych przez Internet” w terminie od 26.11.2018 - 14.12.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową.
Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie stacjonarne pt. „Ubezpieczenia w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich” w dniach 6-7.12.2018 r.  Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję” w terminie od 29.11.2018–21.12.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.
Rekrutacja zakończona! Szkolenie zostanie powtórzone w styczniu 2019 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniu 21 listopada 2018 r. szkolenie pn. „Aspekty podatkowo-ubezpieczeniowe funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”.