W dniach 14-16 maja odbyło się w Setubal (Portugalia) pierwsze spotkanie Grupy Fokusowej EIG AGRI EC „Rośliny lecznicze i kosmetyczne”.

Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie realizuje projekt badawczy pt. SALSA: Drobne gospodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego w zapewnianiu trwałego bezpieczeństwa żywnościowego (SALSA - Small farms, small food businesses and sustainable food security).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 11-13 czerwca 2019 r. organizuje szkolenie pt. „Przepisy ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym”, na które serdecznie zapraszamy doradców zajmujących się ochroną środowiska w otoczeniu gospodarstwa rolnego.

Hortiterapia w ujęciu terapeutycznym, jaki i biznesowym umożliwia rozwój oparty o zasoby gospodarstwa. W dniach 15 -16 maja 2019 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie pt. „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 29 maja 2019 roku dwa szkolenia pt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020. Szkolenia odbędą się według załączonego harmonogramu. Chęć zgłoszenia uczestnictwa na poszczególne bądź obywa szkolenia prosimy zadeklarować na karcie zgłoszenia.

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszamy do zapoznia się materiałem opisującym najnowsze zmiany w PROW 2014-2020. Wystarczy pobrać załącznik. 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Przedsiębiorczości Wiejskiej". Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników zmodyfikowaliśmy layout na bardziej przejrzysty i przystępny w odbiorze. 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29-31 maja 2019 roku Doroczne seminarium dla kierowników Działów Rozwoju Obszarów Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Do udziału w seminarium zapraszamy także pracowników Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz jego Oddziałów. Tematem przewodnim tegorocznego seminarium będzie dziedzictwo kulturowe wsi.

logo minerva1   erasmus2

 

24 uczestników z 6 krajów przyjechało na warsztaty i wykłady w mieście Płowdiw w Bułgarii. Uczestnicy projektu spotkali się, by poszerzyć wiedzę na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze kultury. Delegację przyjmowała RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie stacjonarne pt. „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym” w dniach 15-16.05.2019 r. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zainteresowanych społecznym aspektem funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 26 maja 2019 r. (niedziela) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie.

 

 growid2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczęło realizację projektu pn. GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w dniach 23, 30-31 marca 2019 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla sprzedawców i doradców, którzy do tej pory nie uczestniczyli w szkoleniu podstawowym.

W Instytucie Zootechniki - PIB w Balicach trwa konferencja pt. Wsparcie rolnictwa górskiego. Konferencja odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji jest przedstawienie wyników dotychczasowych prac analitycznych przeprowadzonych przez MRiRW mających za zadanie wskazać szanse rozwojowe dla rolnictwa na obszarach górskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ulotkę informacyjną pt. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Efektywne metody zmniejszania smogu i niskiej emisji na obszarach wiejskich” w terminie od 6 marca – 12 kwietnia 2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.