Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję” w terminie od 13.09.2021 r. – 15.10.2021 r.   w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

W dniach 4-5 września 2021 r. w ramach uroczystych obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie odbyła się XXX Krajowa Wystawa Rolnicza.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniach 28-29 września 2021 roku organizuje dwudniowe szkolenie stacjonarne pt. „Przygotowanie planu nawożenia”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców, realizujących zadania z zakresu produkcji rolnej.
Rekrutacja zakończona!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kolejną edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na imprezy targowe organizowane w roku 2021. Zachęcamy do zapozniania się z aktualnym kalendarzem wydarzeń.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło patronatem honorowym Ogólnopolską kampanię edukacyjną „RAK UV” oraz podjęło działania dotyczące przekazania informacji jak najszerszemu gronu odbiorców wśród rolników, sadowników, mieszkańców wsi oraz osób wykonujących pracę zawodową na otwartej przestrzeni w sektorach związanych z rolnictwem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „„Zasady zero waste i circular economy w życiu codziennym” w terminie od 17.09.2021 – 15.10.20201 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 04-05 oraz 11-12 września 2021 r. (sobota-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zaprasza rolników, hodowców bydła, przedsiębiorców, przetwórców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządowych i doradczych oraz innych zainteresowanych innowacjami w chowie i hodowli bydła do udziału w IV Konferencji hodowców bydła mięsnego pt. „INNOWACJE W CHOWIE I HODOWLI BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rad sołeckich, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Zarządzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Polską federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przygotowało film instruktażowy pn. „Agroturystyka w czasie COVID-19 - dobre praktyki”, który jest dostępny na kanale filmowym CDR https://youtu.be/Of6cpbfSzh0.

W okresie od dnia 30.06 do 07.07. 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało dwie wizyty studyjne w województwie kujawsko-pomorskim nt. „Dobre praktyki w zakresie działalności opiekuńczej na obszarach wiejskich w Polsce”. 

 „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci z terenów wiejskich, poświęconą działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, a wsparcia organizacyjnego udzielała: Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pomimo pandemii oraz nauki zdalnej w szkołach do konkursu przystąpiło aż 9 079 uczniów z 576 szkół podstawowych z terenu małopolski. Po raz kolejny Komisja Konkursowa podjęła się trudu wyłonienia laureatów etapu wojewódzkiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 9.08 do 10.09.2021 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola, organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniach 29-30.06.2021 r.
Prosimy o rozpropagowanie informacji o odbywających się Wojewódzkich Dniach Pola oraz poinformowanie rolników. Jest to impreza skierowana przede wszystkim do rolników zajmujących się produkcją polową.