Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia elektroniczną broszurę pn. „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” wydanie II zaktualizowane i poszerzone 2022 opracowaną w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności poprzez upowszechnienie wiedzy i dobrych przykładów w tym zakresie.

Odpowiadając na zapotrzebowanie promotorów, inicjatorów i organizatorów lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie, przedstawiamy zaktualizowane i poszerzone drugie wydanie opracowania: „Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” powstałego w ramach realizacji operacji pn. „Przykłady organizacji łańcuchów dostaw żywności” z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Od wydania pierwszej edycji Przykładów… w grudniu 2020, w Polsce zaszło wiele zmian na korzyść krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Niniejsza publikacja nie stanowi recepty na sukces we wdrażaniu rozwiązania KŁŻ. Jej intencją jest pokazanie szerokiego wachlarza możliwości, które są dzisiaj dostępne i zachęcenie do wypracowania własnego rozwiązania, które uwzględnia uwarunkowania, możliwości i potrzeby konkretnej sytuacji. Liczymy, że niniejsze opracowanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki KŁŻ oraz pozwoli na skorzystanie z doświadczeń innych.

Zakres merytoryczny broszury:

1.      Wprowadzenie do tematyki krótkich łańcuchów dostaw żywności

2.      Krótkie łańcuchy dostaw żywności w programach rozwoju wsi i rolnictwa

3.      Przykłady form organizacyjnych krótkich łańcuchów dostaw żywności

4.      Studium przypadku - Koszyk Lisiecki – doświadczenia w organizowaniu krótkiego
łańcucha dostaw żywności

5.      Kierunki rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności

6.      Literatura

 

Broszura do pobrania tutaj

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.