300 uczestników, 19 prelegentów, 2 sesje plenarne, warsztaty szkoleniowe wiele inspiracji, dyskusji i wymiany doświadczeń – tak obchodziliśmy w Krakowie 10-lecie działania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

Przez dwa dni – 21 i 22 listopada w Krakowie odbywała się niezwykła konferencja – VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Oddział w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk.

 

Konferencję otworzył Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który podkreślił, jak wielkim bogactwem może szczycić się polska wieś. Nie można jej więc zamykać w obszarze produkcji żywności, choć to ważny element. Możliwości edukacyjne stwarzane przez zagrody to szansa na kształcenie w młodych ludziach umiejętności, postaw; szansa na połączenie historii miejsc i tradycji z nowoczesnością.  
Jolanta Brudnik – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w swoim wystąpieniu podkreśliła to, jak długo trwa idea zagród edukacyjnych i jak ważną społecznie odgrywa rolę.

 

{gallery}2022/56/A{/gallery} 

 

Podczas I sesji plenarnej prelegenci poruszali najważniejsze zagadnienia związane z historią i przyszłością marki zagród edukacyjnych jako zastrzeżonego znaku towarowego. Elżbieta Kmita-Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie podkreśliła, że „Zagroda Edukacyjna” to unikatowy produkt, gwarantujący jakość, zapewniający przewagę na rynku. Znak to także pewne zobowiązanie. Prawniczka Izabela Sikora przedstawiła obowiązki i korzyści z identyfikacji zastrzeżonym znakiem towarowym i poinformowała, że znak zagród edukacyjnych został przedłużony na kolejne 10 lat. Dr Jolanta Sajdera z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która od lat współpracuje z naszą siecią – dzieliła się ważnymi możliwościami w kontekście rozwoju kompetencji edukacyjnych oraz możliwościami rozwoju marki związanymi z wpisaniem zagród edukacyjnych do podstawy programowej w szkołach. Z kolei dr Jerzy Raciborski będący od początku ekspertem prawnym wskazał na prawne warunki rozwoju usług zagród edukacyjnych w kierunku terapii i opieki.

 

{gallery}2022/56/B{/gallery}

 

Rozpoczynająca II sesję plenarną dr Magdalena Markiewicz z Ogrodów z Pasją z Mrągowa opowiadała o autorskim modelu innowacji zagrodzie, aby móc lepiej funkcjonować i lepiej docierać do swoich klientów. Wątek budowania tożsamości lokalnej społeczności poruszył w swoim wystąpieniu dr Tomasz Marcysiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Karolina Boba z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie skierowała uwagę uczestników na szanse kobiet w rolnictwie wielofunkcyjnym, a Bożena Krześniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przybliżyła założenia Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Najwięcej emocji wywołało wystąpienie Katarzyny Orzechowskiej z Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa, podczas którego mówiła o możliwościach jakie dla zagród edukacyjnych stwarza Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 i planowane działania  lokalnych grup działania. Część uczestników została nawet po zakończeniu całej konferencji, by poznać bliższe szczegóły.

 

{gallery}2022/56/C{/gallery}  

 

W części warsztatowej uczestniczy doskonalili swoje kompetencje komunikacyjne pod kierunkiem zespołu specjalistów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ćwiczyli praktyczne umiejętności budowania zespołu.

 

{gallery}2022/56/D{/gallery} 

 

- Te spotkania prowadzą do zmian. Dzięki tej konferencji my się zmieniamy a z  nami zmieniają się nasze zagrody. To rewelacyjny pomysł – podsumował jeden z właścicieli zagrody edukacyjnej.

 

Łączy nas idea

 

Ogólnopolska Siec Zagród Edukacyjnych powstała w 2012 roku. Zdaniem pomysłodawców z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie ta idea wyniknęła z poszukiwania nowych dróg rozwoju gospodarstw wiejskich. I świetnie się powiodła. Marka zagród edukacyjnych staje się coraz bardziej rozpoznawalna, a koordynujące program doradztwo rolnicze dba o odpowiednie szkolenia, spotkania, konsultacje  – wspierając rozwój pomysłów.

 

Ideą - która łączy wszystkich właścicieli zagród jest – tworzenie nowego obrazu wsi. Wsi nowoczesnej i korzystającej z tradycji, historii miejsc, przekazującej to innym dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze zwierzętami, rolnikiem i jego pracą. To forma uczenia przez doświadczania, tak bardzo dzisiaj potrzebna.

 

Pasja

 

Właścicieli zagród edukacyjnych łączy też pasja. Każdy z nich to prawdziwy pasjonat, człowiek który odnalazł swój sposób na życie, swoje miejsce. To ludzie kochający wieś, jej barwy, zapachy i dźwięki. Kochający zwierzęta, przyrodę i umiejący się tym dzielić z innymi. Wielu rolników dzięki działalności edukacyjnej znajduje też dodatkowe źródła dochodu. To przedsiębiorczy i aktywni ludzie.

 

- Zaskakuje mnie to, jak przyjeżdżają do nas dzieci i nie mają pojęcia, kto to jest rolnik. Uczymy w naszej zagrodzie doświadczać kontaktu z przyrodą. Nauka przez doświadczenie to najlepsza forma edukacji – uważa Elżbieta Starzak, która prowadzi swoją zagrodę edukacyjną „W międzyczasie” od 10 lat. Była jedną z pierwszych osób, które dołączyły do sieci. Dzieli się w swoim gospodarstwie, prowadzonym razem z mężem – swoimi pasjami – pracą rolnika, hodowlą zwierząt, kulinarnymi smakołykami i pasjami twórczymi – pisze wiersze, maluje i tworzy różne przedmioty z wełny hodowanych owiec.

 

Każdy z właścicieli ma pasję, którą kocha. Tylko miłość do zwierząt, zawodu rolnika, przyrody pozwala wstawać codziennie o świcie, by opiekować się swoją hodowlą.

 

Marka

 

Marka zagród edukacyjnych zyskuje coraz większą popularność. To wiarygodny znak, pozwalający zdobywać nowych klientów. Budowanie i rozwój sieci zagród pomagają tworzyć lokalne społeczności, które wspierają się wzajemnie.

 

W jubileuszowej konferencji uczestniczyli doświadczeni właściciele zagród oraz gospodarze, którzy dopiero starają się o przyjęcie do sieci zagród edukacyjnych. To nie jest jednak proste – wymaga przemyślanej koncepcji. Każda aplikacja jest starannie sprawdzana.

 

Agnieszka i Janusz Strusińscy z Zelkowa w Małopolsce przyjechali na konferencję, bo chcą dołączyć do sieci zagród. Prowadzą gospodarstwo Kozart, zajmujące się hodowlą kóz i produkcją serów kozich.

 

- Chcemy dołączyć do sieci, bo to sprawdzona marka, dzięki temu zwiększymy naszą wiarygodność – to ma duże znaczenie dla naszych klientów.

 

Podobnie uważają inni planujący dołączyć do sieci zagród edukacyjnych.

 

10 lat działania Ogólnopolskiej i Sieci Zagród Edukacyjnych pokazało, że ta idea się sprawdziła i zyskuje na popularności, zmieniając obraz polskiej wsi i polskiego rolnika.  

 

Konferencja została zorganizowana w ramach operacji własnej pn. „VII Ogólnopolskie Zlot Zagród edukacyjnych” finansowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023. 

 

Więcej informacji oraz materiały z konferencji dostępne są na www.zagrodaedukacyjna.pl.

 

 

 

 

 http://cdr112.e-kei.pl/cdr/images/2022/53/logotyp.png


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.