Szanowni Państwo, z okazji 6 lat działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce, prezentujemy broszurę oraz film podsumowujące dotychczasowe działania SIR.

W okresie 6 lat funkcjonowania Sieci, pracownicy SIR zatrudnieni w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Partnerzy Sieci aktywnie włączali się w działania mające na celu wspieranie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Działania SIR to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Sieć SIR stymuluje, wspiera i pomaga wszystkim zaangażowanym, aby te cele były możliwe do osiągnięcia. Tysiące uczestników wydarzeń, setki merytorycznych spotkań sieciujących i tyle samo wydanych publikacji, to jedynie zarys aktywności Sieci SIR na poziomie poszczególnych województw, całego kraju oraz współpracy międzynarodowej.

Niewątpliwie wskaźnikiem działalności SIR są powstające, ale przede wszystkim aktywnie wdrażające innowacyjne rozwiązania do produkcji, Grupy Operacyjne EPI. Dzięki wsparciu brokerów innowacji, udzielanych przez nich licznym konsultacjom, liczba Grup Operacyjnych stale rośnie, a efektywność wykorzystania środków finansowych w ramach działania „Współpraca”, oraz innych dostępnych finansowań, wskazuje, że Grupy Operacyjne są coraz bardziej świadome swojej roli w łańcuchu rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i wsparcie okazane przez Państwa dla Ogólnopolskiego Zespołu Sieci SIR i jego działań. Mam nadzieję, że stojące przed nami wyzwania, uda się zrealizować, efektywnie współpracując i realizując wspólnie postawione cele w nowym okresie finansowania. 

Jednocześnie zachęcam do obejrzenia jubileuszowego materiału filmowego z życzeniami otrzymanymi od Partnerów SIR i wypowiedziami osób współtworzących SIR, udostępnionego na kanale YouTube:

Do pobrania:

Broszura: tutaj

Komunikat: tutaj