W dniu 2 listopada br. po raz kolejny gościliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie grupę przedstawicieli delegacji ukraińskich samorządowców - gmin terytorialnych charkowsko-żytomierskich, a także dyrektorów i przedstawicieli różnych jednostek strukturalnych administracji terytorialnej.

Spotkanie było ponownie zainicjowane przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne z Ukrainy.
W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
Tematem wiodącym spotkania była kwestia aktywizacji współpracy międzyregionalnej między instytucjami i władzami samorządowymi Ukrainy i Polski w celu wymiany doświadczeń po okresie pandemii. Goście żywo byli zainteresowani działalnością CDR, w tym m. in. tematy zagród edukacyjnych, aktywizacji kobiet wiejskich czy gospodarstw opiekuńczych wzbudziły dyskusję.