Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Przedsiębiorczość Wiejska".

 

W bieżącym numerze przeczytacie Państwo:

  • Wywiad numeru: Innowacyjne Rolnictwo w wirtualnej rzeczywistości.
  • Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 w roku 2022.
  • Od roku 2022 nowe stawki kar w Programie azotowym.
  • Zasasy utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin.
  • Biogazownie rolnicze.
  • Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego.
  • Leader - co dalej?
  • Jak ekoschematy mogą oddziaływać na różnorodność biologiczną obszarowych rolnych.
  • Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych.

 

okladka grudz