Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 05-06 marca 2022 r. (sobota-niedziela) szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie. Rekrutacja na szkolenie została zakończona.


Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2021 poz. 413).

Szkolenie odbędzie się:

  • część teoretyczna w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting w dniu 05 marca 2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00 (rejestracja uczestników od godziny 8.45)
  • egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 06 marca 2022 r. w godz. 09.00 – 09.30 w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

  • pozostanie zalogowanym na platformie w czasie trwania szkolenia online (od rozpoczęcia do zakończenia),
  • wpisanie się na listę obecności za każdym razem, gdy pojawi się na ekranie formularz listy obecności w czasie trwania szkolenia online.

Ukończenie szkolenia uzupełniającego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Wymagania techniczno-organizacyjne uczestnictwa w szkoleniu:

  • posiadanie komputera lub laptopa, z możliwością korzystania z połączenia sieciowego,
    zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (nie jest wymagane instalowanie dodatkowych aplikacji),
  • stabilnego łącza internetowego, najlepiej podłączonego bezpośrednio do komputera (połączenie przez Wi-Fi może być niestabilne),
  • indywidualnego adresu mailowego (podanego w karcie zgłoszenia).

Jednocześnie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie na czas trwania szkolenia jest zobowiązane udostępnić Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa bezpośredni dostęp on-line do prowadzonego szkolenia.


Należność za udział w szkoleniu 300 zł/ brutto. 

Płatności należy dokonać przelewem na konto:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Kraków,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków;
BGK nr: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 
z dopiskiem „Ś.O.R. uzupełniające” i podaniem nazwiska uczestnika do dnia 02.03.2022 r. Brak możliwości uiszczenia opłaty gotówką w dniu egzaminu.


Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia (oprócz sprawdzania katalogu „skrzynka odbiorcza” prosimy także o sprawdzanie innych katalogów poczty email, w tym szczególnie katalogów „spam” / „śmieci”. Zdarza się, że niektóre serwery traktują korespondencję wysyłaną z platformy ClickMeeating jako spam).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) w formie skanu lub zdjęcia na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona (30 osób w grupie), warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokonanie przelewu w określonym terminie.

Na terenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie obowiązuje nakaz stosowania środków ostrożności związanych z pandemią Koronawirusa oraz bezwzględne noszenie maseczek na terenie CDR Kraków.


Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 12/ 424 05 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa