W okresie od dnia 5 czerwca do dnia 2 lipca 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzy zagraniczne wizyty studyjne nt. „Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej” do Norwegii, Holandii i Włoch. 

 Wizyty zostały zorganizowane w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

 

W wizytach udział wzięło łącznie 60 uczestników - interesariuszy procesu tworzenia gospodarstw interesariuszy procesu tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce, w tym doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, przedstawiciele jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej, instytucji pracujących na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego, rolnicy. Celem wizyt było zapoznanie uczestników z systemem prawno-instytucjonalnym oraz założeniami organizacyjnymi i dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w poszczególnych krajach.

 

Program wizyt studyjnych obejmował przykłady organizowania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w poszczególnych krajach - wizyty w gospodarstwach opiekuńczych uwzględniających różnorodność realizowanych programów przy stosowaniu opieki (działania aktywizujące i wspierające poprzez opiekę dzienną i całodobową oraz przebywanie w zielonym środowisku naturalnym, terapie ze zwierzętami, usługi opieki w połączeniu z działalnością rolniczą, gospodarstwa opiekuńcze utrzymujące zwierzęta gospodarskie i produkcję roślinną) oraz spotkania i wykłady w branżowych organizacjach lub instytucjach zaangażowanych w rozwój gospodarstw opiekuńczych. Program każdej wizyty obejmował 8 wizyt/spotkań, podczas których nastąpiła prezentacja podmiotu i zwiedzanie obiektu, omówienie działalności lub wymaganego obszaru tematycznego, dyskusja.

 

Sieć gospodarstw opiekuńczych w Norwegii

https://innpatunet.no/

Sieć gospodarstw opiekuńczych w Holandii – Federacja Rolnictwa i Opieki

https://www.zorgboeren.nl/

 

Sieć gospodarstw opiekuńczych w regionie Wenecji Eugenejskiej we Włoszech https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fattorie-sociali

Rolnictwo społeczne i sieć gospodarstw opiekuńczych w regionie Lombardia we Włoszech

https://agricolturasocialelombardia.it/

 

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Jego sednem jest wykorzystanie wyjątkowych miejsc, jakimi są wieś i gospodarstwa rolne do tworzenia usług dla osób wymagających wsparcia.

Projekt „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

·         Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

·         Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

·         Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

·         Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.growid.pl/ oraz na profilu na Facebooku.

 

GALERIA

 

Wizyta studyjna w Norwegii

 

Wizyta studyjna w Holandii

 

 

Wizyta studyjna we Włoszech