W dniu 27 listopada 2012 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, odbyło się szkolenie nt. "GMO w rolnictwie szansa czy zagrożenie". W szkoleniu uczestniczyło 20 osób z terenu całej Polski - doradcy rolni i osoby zawodowo związane z rolnictwem.

Celem szkolenia było przedstawienie - możliwie najbardziej obiektywnie - wiedzy na temat GMO. Szkolenie było prowadzone w formie wykładów, którym towarzyszyła burzliwa dyskusja.

W pierwszej części spotkania pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprezentowali stanowisko świata nauki. Szczegółowo został przedstawiony proces przenoszenia genów, transgeniczne odmiany roślin uprawnych i wykorzystanie organizmów GMO w produkcji biofarmaceutyków. Prezentowane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem - świadczyła o tym m.in. ilość zadawanych pytań. W trakcie szkolenia zostały poruszone również kwestie oddziaływania roślin zmodyfikowanych genetycznie na środowisko naturalne, ekonomiczne skutki uprawy roślin GMO oraz kwestie związane z bezpieczeństwem żywności. Tematy związane ze środowiskiem naturalnym budziły najwięcej kontrowersji wśród uczestników, a w szczególności reguły koegzystencji dla plantacji GMO i nie GMO. W drugiej części szkolenia zostało przedstawione stanowisko IHAR, Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO oraz wytyczne polityki regionalnej odnoszące się do GMO w rolnictwie.

Wykładowcy w swoich wystąpieniach odnieśli się również do nowej ustawy o nasiennictwie. Na podstawie ankiet i licznych głosów można powiedzieć, że szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, a prezentowane temat został przedstawiony w sposób profesjonalny.

{gallery}2013/03{/gallery}