W Ministerstwie Edukacji i Nauki ruszyła kolejna edycja programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę”.  Dzięki owocnej współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotychczasowe obszary edukacyjne programu zostały rozszerzone o priorytet „Odkrywamy Skarby Wsi” realizowany w zagrodach edukacyjnych i skansenach.

W Polsce funkcjonuje blisko 300 zagród edukacyjnych, które oferują profesjonalne zajęcia dydaktyczne oparte o zasoby własne gospodarstwa rolnego i społeczno-kulturowe walory obszarów wiejskich. Nazwa ‘Zagroda edukacyjna’ jest zastrzeżona wyłącznie dla gospodarstw weryfikowanych i rekomendowanych przez system doradztwa rolniczego, które tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych koordynowaną  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Edukacja w zagrodzie ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży pracy rolnika i pochodzenia żywności, zapoznanie z  bogatym dziedzictwem kultury wiejskiej  oraz  kształtowanie postaw ekologicznych, konsumenckich i obywatelskich.  Uczestniczący w programie „Poznaj Polskę” uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy odwiedzą zagrody edukacyjne  będą mogli zdobywać  nowe umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym gospodarstwa wiejskiego. 

Pełna oferta Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych www.zagrodaedukacyjna.pl   

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” są przyjmowane od 6 marca br. do wyczerpania środków finansowych. W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski moga składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Więcej informacji o programie „Poznaj Polskę” https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske