Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 15-16-23 kwietnia 2023 r. (sobota-niedziela-niedziela) szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób, prowadzących sprzedaż środków ochrony roślin lub doradztwo w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2021 poz. 413).    

Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ważne przez 5 lat.

Szkolenie odbędzie się:

·         część teoretyczna w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting w dniach 15-16 kwietnia 2023 r.

§  15.04 w godzinach 7.30 – 15.30 (rejestracja uczestników od godziny 7.15)

§  16.04 w godzinach 7.30 – 15.15 (rejestracja uczestników od godziny 7.15)

·         zajęcia teoretyczne z tematu „Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin” zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1 w dniu 23 kwietnia 2023 r. w godzinach 9.00 do 10.15 (rejestracja uczestników będzie trwała od godziny 8.00),

·         część praktyczna zostanie przeprowadzona po zajęciach teoretycznych w dniu 23 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.15 do 12.15,

·         egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 23 kwietnia 2023 r. w godz. 12.30 – 13.00 (po zajęciach praktycznych) w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

  1. pozostanie zalogowanym na platformie w czasie trwania szkolenia online (od rozpoczęcia do zakończenia),
  2. wpisanie się na listę obecności za każdym razem, gdy pojawi się na ekranie formularz listy obecności w czasie trwania szkolenia online,
  3. uczestniczenie w zajęciach praktycznych.

 

Ukończenie szkolenia podstawowego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

 

Wymagania techniczno-organizacyjne uczestnictwa w szkoleniu:

·         posiadanie komputera lub laptopa, z możliwością korzystania z połączenia sieciowego,

·         zaktualizowanej przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (nie jest wymagane instalowanie dodatkowych aplikacji),

·         stabilnego łącza internetowego, najlepiej podłączonego bezpośrednio do  komputera (połączenie przez Wi-Fi może być niestabilne),

·         indywidualnego adresu mailowego (podanego w karcie zgłoszenia).

 

Jednocześnie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie na czas trwania szkolenia jest zobowiązane udostępnić Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa bezpośredni dostęp on-line do prowadzonego szkolenia.

Należność za udział w szkoleniu 500 zł/ brutto. 

Płatności należy dokonać przelewem na konto:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Kraków,

ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków;                                                                                                      

BGK nr: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 

z dopiskiem „Ś.O.R. podstawowe” i podaniem nazwiska uczestnika od 03.04.2023 r. do 12.04.2023 r.

Brak możliwości uiszczenia opłaty gotówką w dniu egzaminu.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia (oprócz sprawdzania katalogu „skrzynka odbiorcza” prosimy także o sprawdzanie innych katalogów poczty email, w tym szczególnie katalogów „spam” / „śmieci”. Zdarza się, że niektóre serwery traktują korespondencję wysyłaną z platformy ClickMeeating jako spam). 

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) w formie skanu lub zdjęcia na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona (30 osób w grupie), warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz dokonanie przelewu w określonym terminie.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:

Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

tel.: 12/ 424 05 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Harmonogram