Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w  szkoleniu e-learningowym nt. Organizowania i funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz rolnictwa i wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz innych zaineresowanych tematyką kreowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.

 

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

Szkolenie odbędzie się w terminie 16.05.2023 – 14.07.2023 r. przez Internet na
platformie e-learningowej CDR www.cdrkursy.pl.

Szkolenie składa się z sześciu modułów edukacyjnych:

Moduł 1. Podstawy organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności – na czym polega krótki łańcuch dostaw żywności.

Moduł 2. Animacja krótkich łańcuchów dostaw żywności - krótki łańcuch dostaw jako przedsięwzięcie partnerskie.

Moduł 3. Aspekty prawne krótkich łańcuchów dostaw żywności – podstawy prawne oraz możliwości współpracy z regulatorami.

Moduł 4. Biznesplan krótkiego łańcucha dostaw żywności - jak przygotować rynkowe przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.

Moduł 5. Rynkowa konkurencja krótkich łańcuchów dostaw żywności - organizowanie
i promowanie sprzedaży w celu zwiększenia skali oddziaływania.

Moduł 6. Oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności - jak ocenić i monitorować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia i rozwijania krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Uczestnik szkolenia po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

  • zrozumieć na czy polegają krótkie łańcuchy dostaw żywności i dlaczego stanowią priorytet dla rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce;
  • zaprojektować i zainicjować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności
    w swoim regionie;
  • przeanalizować jaką rolę może najskuteczniej pełnić w rozwijaniu krótkich łańcuchów dostaw żywności jako przedsięwzięciach partnerskich;
  • zrozumieć jak może pomóc innym lepiej pełnić swoją rolę w budowaniu lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie;
  • zrozumieć jak pozyskać partnerów oraz inspiracje, pomoc i wsparcie;
  • ocenić skuteczność biznesową przedsięwzięcia krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz jego oddziaływania na rozwój rolnictwa i terenów wiejskich.

 

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie w trybie ciągłym do dnia 16.06.2023 r. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na szkolenie. O uczestnictwie w kształceniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej, na które osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego - co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

 

Osoby do kontaktu:


• w sprawach merytorycznych:

Klaudia Kieljan – DROW, tel. 12 424 05 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• w sprawach organizacji i rekrutacji:

Magdalena Hojniak – ZMDiDZ, tel. 12 424 05 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:

Bartłomiej Mitka – ZPiW, tel. 12 424 05 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Kucia – ZPiW, tel. 12 424 05 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Tatar ZPiW, tel. 12 424 05 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  

Załączniki:
harmonogram

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.