W Tarnowie zakończyło się XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Trzydniowa konferencja -  25 do 27 września 2023 roku  - została zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  w Krakowie we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach i Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” pod honorowym patronatem Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

W konferencji udział wzięło blisko 150 osób reprezentujących ośrodki naukowe, instytucje otoczenia rolnictwa, administrację rządową i samorządową oraz branżę turystyczną. Zdaniem uczestników - Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne to „konferencja inna niż wszystkie” . Dlaczego?

  • bo jest organizowana konsekwentnie od 1993 roku
  • bo zawsze porusza tematykę najbardziej istotną w danym czasie dla środowiska turystyki wiejskiej
  • bo buduje porozumienie pomiędzy teoretykami, urzędnikami i  praktykami
  • bo wnioski płynące z burzliwych dyskusji są bardzo często realizowane
  • bo zawiera komponent krajoznawczy
  • bo cechuje się wyjątkową atmosferą, wzajemną życzliwością i serdecznością
  • bo inspiruje i dodaje energii
  • bo …  

Wiele innych powodów, których nie sposób wymienić!

Tegoroczne Sympozjum było tym bardziej szczególne, że obchodząc swój własny jubileusz równocześnie zbiegło się z  30-leciem Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”  oraz wpisało się w obchody 100-lecia doradztwa rolniczego w Polsce i 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Były odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania w muzycznej oprawie ludowej kapeli krakowskiej.  Uczestnicy konferencji poza udziałem w poważnych sesjach naukowych o historii i współczesności ruchu agroturystycznego w Polsce oraz nowych trendach w turystyce wiejskiej, podróżowali szlakami Powiśla Dąbrowskiego  odwiedzając między innymi malowaną wieś Zalipie. CDR Oddział w Krakowie przygotowało wystawę posterową prezentującą dotychczasowe sympozja, która była dostępna w foyer konferencji.  Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego opublikowało monografię naukową towarzyszącą Sympozjum. Bogata lektura 20 artykułów wraz z osobistymi wrażeniami i wnioskami z całej konferencji musi wystarczyć na dwa lata, które dzielą nas od kolejnego XXI Sympozjum. Kto zechce wraz z CDR Oddział w Krakowie podjąć tę inicjatywę w roku 2025? Czas pokaże …

 

 

XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich lata 2022-2023.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.