Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w terminie 3-5 grudnia 2012 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe nt. "Wsparcie doradcze dla lokalnych grup działania w okresie przejściowym - zarządzanie zmianą".

W seminarium wzięli udział doradcy pracujących w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy współpracują z lokalnymi grupami działania.

Samokształcenie miało na celu wyposażenie doradców współpracujących z lokalnymi grupami działania w wiedzę oraz narzędzia niezbędne do ich wsparcia w doskonaleniu procesów zarządczych oraz w zarządzaniu zmianą w okresie przejściowym.

Celem szczegółowym seminarium było poszerzenie, wśród doradców rolnych, wiedzy z zakresu nowoczesnych teorii zarządzania organizacją pozarządową, teorią budowy strategii rozwoju organizacji, z uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym - czyli podstawy zarządzania zmianą.