Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w terminie 3-5 grudnia 2012 roku, w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe nt. "Koncepcja funkcjonowania i budowa systemu opiekunów wsi".

Do wzięcia udziału w seminarium zaproszono nauczycieli szkół rolniczych, którzy interesują się lub zawodowo zajmują się rozwojem obszarów wiejskich, zwłaszcza aktywizacją lokalnych społeczności w konkretnej wsi. Samokształcenie miało na celu przybliżenie problematyki wsparcia dla społeczności wiejskich w ich aktywnym uczestnictwie kreującym rozwój wsi z wykorzystaniem instrumentów wsparcia publicznego, w tym ze środków Unii Europejskiej, budżetu krajowego i środków będących w dyspozycji samorządów.