Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu blended - learning pt. „Zastosowanie innowacyjnych metod rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", skierowanym do pracowników zatrudnionych w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości z zastosowaniem innowacyjnych metod na obszarach wiejskich. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematyką kreatywności w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz przykładem dobrych praktyk w tym zakresie. Doradcy zostaną zapoznani również z tematyką kreatywnego myślenia, zasadami kategoryzacji dobrych praktyk, ich opisywaniem i monitorowaniem. 

Szkolenie będzie składało się z części internetowej oraz stacjonarnej. Szkolenie internetowe zaplanowane jest w terminie 4-10.02.2014 r., i odbędzie się w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków cdrkursy.edu.pl oraz materiały seminaryjne wprowadzające w tematykę seminarium udostępnione na platformie od dnia 4.02.2014 r. wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Przebieg seminarium będzie miał charakter czatu moderowanego przez specjalistów z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Przewidziano również umożliwienie kontaktu uczestnikom między sobą oraz z moderatorami w ramach forum. 

Harmonogram seminarium:

W dniu 4.02.2014 r. – udostępnienie materiałów seminaryjnych na stronie http://cdrkursy.edu.pl 

W dniu 10.02.2014 r.:

godz. 11:30 – 12:00 – rejestracja i uwierzytelnianie uczestników;

godz. 12:00 – 13:00 – czat z uczestnikami;

Natomiast szkolenie stacjonarne odbędzie się w terminie 12-13.02.2014 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Udział w szkoleniu internetowym jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty socjalne - 180 zł - podczas szkolenia stacjonarnego (noclegi, przerwa kawowa, wyżywienie, dojazd i powrót na szkolenie). Osoby zainteresowane udziałem w seminarium internetowym proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku (w załączniku do pobrania poniżej) pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do 3.02.2014 r. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: 

- w sprawach merytorycznych seminarium: Łukasz Jawny - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,

tel. 12 424 05 20; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- w sprawach rekrutacji: Teresa Sędzik - Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego 

tel. 12 424 05 54; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz formularze zgłoszeniowe i program do pobrania na stronie www.cdr.gov.pl/krakow/ oraz www.cdr.gov.pl.

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację na seminarium. Informacja zostanie przesłana  na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej). 

Podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, będzie uczestnictwo w seminarium internetowym, przejawiające się co najmniej dwukrotnym zabraniem głosu w dyskusji merytorycznej w ramach forum (dostępnego od 4.02.2014 r.) lub czatu (10.02.2014 r., godz. 12:00-13:00) oraz zaliczenie egzaminu na poziomie przynajmniej 60 % podczas szkolenia stacjonarnego. 

W załączniku:

1. Harmonogram szkolenia
2. Karta zgłoszeniowa
3. Informacja o uczestniku