Czy szkolenie z myślenia projektowego po 10 latach korzystania przez Polskę z funduszy europejskich jest jeszcze konieczne? Okazuje się, że tak. A nawet więcej, jest nadal aktualne. W kontekście zapisów Strategii Europa 2020 i wyzwań, jakie stawia Unia Europejska przed każdym państwem członkowskim, zasady myślenia projektowego i logika interwencji, są podstawą tworzenia każdego programu, każdej operacji.  

 W dniach 18 – 19 lutego 2014 r. w CDR Oddział Kraków przeprowadzono  warsztaty zatytułowane „Myślenie projektowe zgodne z założeniami nowego okresu programowania”

Głównym celem warsztatów było przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu myślenia projektowego, roli komunikacji w tym obszarze oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych i lokalnych za pomocą projektów. Kontekst szkolenia oparty był na nowym okresie programowania, głównie na Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Do udziału w warsztatach zgłosili się w znacznej mierze doradcy o krótkim stażu pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego z całej Polski.  

W trakcie warsztatów omówiony został sposób organizacji zespołu projektowego, rola i znaczenie komunikacji podczas pracy  w zespole projektowym, zasady dobrego komunikowania się, także jak budować dobre relacje czyli współpraca oraz wpływ właściwych zachowań na jakość rezultatów projektu.

Uczestnicy poznali poszczególne fazy pracy nad projektem: analiza warunków konkursu, powołanie zespołu projektowego, sposoby definiowania problemu, określanie celu projektu, harmonogram działań, tworzenie budżetu, matryca logiczna projektu, sporządzanie planu projektu (robocza fiszka projektu). Zadaniem uczestników było przygotowanie fiszki projektowej w oparciu o konkretne ogłoszenie o konkursie. 

Podsumowaniem omawianej problematyki i wniosków wynikających z warsztatów, było zwrócenie szczególnej uwagi na najczęściej popełniane błędy, a także źródła sukcesów.

Udział w warsztatach umożliwił uczestniczącym w nich doradcom zdobycie wiedzy i umiejętności  niezbędnych do przygotowania projektu. Dobre przygotowanie się do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz skutecznego aplikowania o wsparcie w nowej perspektywie finansowej to wyzwanie, jakie stawia się przed pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego na najbliższe lata. 

Warsztaty prowadzone przez pracowników CDR O/Kraków zostały dobrze ocenione przez uczestników. 

Serdecznie dziękujemy za aktywny i owocny udział w warsztatach.

Galeria zdjęć z warsztatów pt. „Myślenie projektowe zgodne z założeniami nowego okresu programowania”, 18-19.02.2014 r., Kraków

{gallery}2014/11{/gallery}