By sprostać wymogom nowej perspektywy finansowej, Lokalne Grupy Działania, w najbliższych miesiącach przystąpią do opracowywania Lokalnych Strategii Rozwoju dla obszarów na których działają. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w celu merytorycznego wsparcia organizatorów tego procesu zrealizowało  w dniach 26-28 marca 2014 roku szkolenie na temat: „Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników, do podnoszenia jakości zarządzania strategicznego rozwojem obszaru”. Zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, uczestniczyli w nim przedstawiciele LGD i LGR z terenu całej Polski. 

 

Jego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badawczej, doboru odpowiednich narzędzi do prowadzenia badań, opracowania wyników badań, formułowania wniosków oraz wykorzystania wyników badań w procesie budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru.

 

Szkolenie prowadzili specjaliści CDR oraz pracownicy nauki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Warsztaty, które dominowały w programie szkolenia, prowadzone były w sposób zindywidualizowany, to znaczy, że uczestnicy pracowali w niewielkich grupach, a prowadzący zajęcia wcześniej zapoznał się ze specyfiką obszaru i partnerstwa (LGD i LGR) z przedstawicielami, których pracował. Pozwoliło to na uwzględnienie tej specyfiki w pracy z grupą, w tym miedzy innymi na przygotowanie metodologii badawczej z uwzględnieniem wybranych narzędzi do badań. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom lepiej przygotować się do organizacji prac nad nową lokalną strategią rozwoju.

 

{gallery}2014/18{/gallery}