W dniach 10 - 11 kwietnia br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie gościł nauczycieli szkół rolniczych , którzy uczestniczyli w warsztatach pt.: „Myślenie projektowe zgodne z zasadami nowej perspektywy finansowej”.

Warsztaty poprzedzone zostały omówieniem głównych celów i priorytetów nowej perspektywy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach PROW 2014 – 2020, z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych do programu na skutek III etapu konsultacji społecznych. Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele szkół rolniczych, szczególnie interesowali się tymi działaniami projektu PROW 2014 - 2020 w ramach których szkoły rolnicze są ich beneficjentami.

Dużym powodzeniem cieszyły się także, zajęcia poświęcone roli komunikacji w procesie tworzenia i realizacji projektu.
Zasadniczą częścią szkolenia był trening obejmujący wszystkie etapy prac nad projektem:  analizę warunków konkursu, powołanie zespołu projektowego, sposoby definiowania problemu, określanie celu projektu, harmonogram działań, tworzenie budżetu, matryca logiczna projektu, sporządzanie planu projektu. Zadaniem uczestników warsztatów było przygotowanie fiszki projektowej w oparciu o konkretne ogłoszenie o konkursie.

Na zakończenie szkolenia poszczególne grupy warsztatowe zaprezentowały własne pomysły na rozwiązanie tego samego problemu. Była to bardzo ciekawa część zajęć, wskazująca na dużą kreatywność i zaangażowanie uczestników.

Dziękujemy za aktywny udział w warsztatach.

 

{gallery}2014/21{/gallery}