Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie od dnia 15 maja do 10 września 2014 roku. szkolenie blended-learnig pt. „VAT w przedsiębiorstwach funkcjonujących na obszarach wiejskich”.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT, przekazanie wiedzy z zakresu przepisów  prawnych regulujących funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce  oraz zasadami ewidencji podatku VAT w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

Tematyczne materiały szkoleniowe będą udostępnione na platformie szkoleniowej CDR o/Kraków www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 15 maja do 10 września 2014 roku. Od tego momentu będą oni mieli również możliwość kontaktu ze specjalistami CDR o/Kraków w ramach konsultacji drogą elektroniczną.

W dniach 10 -11 września 2014 roku odbędą się warsztaty szkoleniowe w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1. Na warsztatach uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności praktycznych związanych z tematyką podejmowaną w części e – learningowej szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ewidencji VAT stosowanej w niewielkich przedsiębiorstwach funkcjonujących na obszarach wiejskich.

Udział w części e-learningowej szkolenia jest bezpłatnym natomiast za część warsztatową uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia tj. 180 zł.
Login i hasło zostaną udostępnione uczestnikom po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych, to jest karty zgłoszenia uczestnictwa oraz informacji o uczestniku formy edukacyjnej.
Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku prosimy przesłać mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.

O uczestnictwie w kształceniu decyduje dopełnienie kompletnego zgłoszenia. Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do momentu zamknięcia listy zgłoszeń (30 osób), jednak nie krócej niż do 14 maja 2014 r. Informacja o zamknięciu bądź przedłużeniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej CDR O/Kraków, tj. www.cdr.gov.pl/krakow

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 50% sumy poprawnych odpowiedzi w testach zaliczeniowych występujących po każdym module szkoleniowym oraz aktywne uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych

Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawuje Mateusz Grojec z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel.: (12) 424-05-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela pani Teresa Sędzik z Zespołu Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego – tel.: 12 424 05 54, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o uczestniku

Karta zgłoszenia uczestnictwa