Zapraszamy do zapoznania się z treścią czwartego w 2012 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter.

Poniżej tematy bieżącego numeru:

LGD Dunajec - Biała na Wigilijnym Małopolskim Smaku
Także i w tym roku nie mogło zabraknąć Lokalnych Grup Działania z Małopolski, na tegorocznym kiermaszu świątecznym towarzyszącym Bożonarodzeniowym Targom w Krakowie. Wydarzenie organizowane na płycie Rynku Głównego odbyło się w dniach 14-16 grudnia, zgromadziło kilkudziesięciu wystawców prezentujących tradycyjne produkty z Małopolski.
Czytaj więcej...

Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza!
Potencjał sześciu gmin skupionych wokół Tarnowa (pierścień okalający główne miasto regionu - stąd nazwa Stowarzyszenia) oraz jego "zielony" charakter wskazuje na promocję działań proekologicznych i wspierających rozwój alternatywnych źródeł energii. Jednakże głównym celem Stowarzyszenia pozostaje aktywizacja ludności zamieszkującej tereny LGD Zielony Pierścień Tarnowa.
Czytaj więcej...

Tradycje Podhala
Dnia 12.09.2012 r. Podhalańska Lokalna Grupa Działania obroniła trzy produkty tradycyjne: kapustę po góralsku (kapusta, która po ukiszeniu jest gotowana z ziemniakami i boczkiem), tarcioki (gotowane kluski z tartych surowych ziemniaków) oraz hałuski (kluski z mąki pszennej).
Czytaj więcej...

Szkolenia dla LGD w I połowie 2013 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie planuje na I półrocze 2013 r. zorganizowanie dwóch szkoleń dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz innych osób zaangażowanych we wdrażaniu LSR w ramach realizacji działania 4.3.1. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi IV Leader PROW na lata 2007 -2013.
Czytaj więcej...

Nowa perspektywa po 2013 - wybrane problemy
Projektowanie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w UE przebiega pod presją wielu wyzwań stojących przed Europą. Można do nich zaliczyć między innymi: wychodzenie z kryzysu finansowego i gospodarczego, problemy globalizacyjne, starzenie się społeczeństw, lepsze wykorzystywanie zasobów, słabsze od oczekiwanych rezultaty wdrażania "Strategii Lizbońskiej".
Czytaj więcej...

Najlepsze smaki "Nad Białą Przemszą"
Nadprzemszańska jesień upłynęła w wyjątkowo apetycznej atmosferze. W każdej z 4 gmin LGD "Nad Białą Przemszą" odbyły się warsztaty kulinarne, na których producenci tradycyjnych specjałów kulinarnych posiadających certyfikat Produktu Lokalnego Nad Białą Przemszą prezentowali sposób przygotowania swoich sztandarowych potraw.
Czytaj więcej...

WPR dziś i jutro - relacja ze szkolenia
W dniach 3-4 grudnia br. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało seminarium pn. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
Czytaj więcej...

"Budowanie systemu wsparcia eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju"
Jakość życia na obszarach wiejskich może rosnąć w miarę jak rosnąć będzie jakość zarządzania procesem wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania.
Czytaj więcej...

"Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe"
Instytucje wdrażające PROW 2007-2013 w zakresie osi 4. LEADER skoncentrowały swoją uwagę na procesie zarządzania realizacją lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania. Zachodzi potrzeba wypracowania modelu zarządzania rozwojem samego partnerstwa, aby idea stowarzyszenia typu specjalnego nie została zagubiona pośród dokumentów, procedur i zabiegania o wnioski i rozliczenia.
Czytaj więcej...

"Smaki Pienińsko - Gorczańskie" już na gwiazdkę
Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" realizując Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Gorce-Pieniny" niebawem wzbogaci się o kolejną publikację, która ma na celu ochronę i promowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru pienińsko-gorczańskiego.
Czytaj więcej...