Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: "Produkty lokalne w obrocie rynkowym czynnikiem rozwoju regionu”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 maja 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, a także nauczycieli szkół rolniczych, mieszkańców wsi oraz innych podmiotów branżowych.


Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie rękodzieła i rzemiosła oraz znaczenia i wykorzystania produktów lokalnych w tworzeniu marki regionu i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zajęcia teoretyczne zostaną wzbogacone o prezentację dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego na teren Podbabiogórza i Pogórza Karpackiego w województwie małopolskim.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa wraz z dołączoną Informacją o uczestniku do dnia 21.05.2014 r. pocztą tradycyjną na adres:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.


Koszty udziału w szkoleniu:
Pracownicy ODR – 358,00 zł brutto od osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia oraz warsztatów na wyjeździe studyjnym (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy + warsztaty). Część dydaktyczna jest bezpłatna.
Pozostałe osoby – 574,60 zł brutto* od osoby - w cenie zawarte są dodatkowo koszty dydaktyczne (wykładowcy + materiały szkoleniowe + wyjazd studyjny).
Powyższe kwoty dotyczą osób, które w karcie zgłoszenia uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT.
Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone
o wartość podatku VAT (tj. 682,99 zł)

 

*Specyfikacja kosztów szkolenia

 

Temat

Koszt netto

Koszt brutto

nocleg

120,00 zł

147,60

Wyżywienie/serwis kawowy

216,00 zł

242,28

koszty dydaktyczne

237,00 zł

291,51

Opata miejscowa

1,60

1,60

RAZEM

574,60

682,99

 

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na nasze konto BGK O/Kraków

53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.
Zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem informujemy, że istnieje (w miarę wolnych miejsc) możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia, co należy zadeklarować w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Nocleg w przeddzień szkolenia jest bezpłatny.
Informacje o szkoleniu oraz formularze zgłoszeń udostępnione są na stronie www.cdr.gov.pl/krakow oraz www.produktyregionalne.edu.pl.

 

Informacje w sprawie rekrutacji:

Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:

Klaudia Kieljan
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do pobrania:

Harmonogram
Karta zgłoszenia uczestnictwa z oświadczeniem
Karta zgłoszenia uczestnictwa bez oświadczenia
Informacja o uczestniku