Czy zabawka może być pomysłem na biznes i rozwój regionu? Tak, jeśli jest ekologiczna i wywodzi się z tradycji...
W dniach 28 – 30 maja 2014 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzydniowe szkolenie na temat: "Produkty lokalne w obrocie rynkowym czynnikiem rozwoju regionu”.

Część stacjonarna szkolenia odbyła się w siedzibie CDR O/Kraków przy ul. Meiselsa1. W szkoleniu wzięło udział 17 osób – doradców rolnych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski.

W pierwszym dniu szkolenie obejmowało zagadnienia związane z pojęciami definicyjnymi w kontekście rękodzieła i rzemiosła, przedstawione przez Klaudię Kieljan z CDR O/Kraków. Zasady prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie rękodzieła i rzemiosła omówiły przedstawicielki Izby Skarbowej w Krakowie – pani Beata Omachel i pani Małgorzata Borkiewicz-Liszka. O znaczeniu i możliwościach wykorzystania produktów lokalnych w budowaniu wizerunku regionu i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej opowiedziała pani Olga Gałek z Fundacji MILA w Krakowie.

Zajęcia teoretyczne zostały wzbogacone o prezentację dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego na teren Podbabiogórza i Pogórza Karpackiego w województwie małopolskim.

W pierwszej części wizyta obejmowała poznanie miejscowości Stryszawa i okolic, gdzie od lat kultywuje się rzemieślnicze tradycje zabawkarskie. W poznaniu miejsca, ludzi i tradycji towarzyszyła grupie pani Monika Zawada-Miska, prezes Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia, która to również przeprowadziła prezentację z zakresu „Sieć Babiogórskich Sklepików, marka lokalna „Łączy nas Babia Góra” i katalog produktów lokalnych jako sposoby na promocję produktu lokalnego i rozwój regionu”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznania lokalnych przedsiębiorców – twórców drewnianej zabawki. Swoją firmę zabawkarską „Zabielanka” zaprezentowała pani Barbara Piaseczna z Białki. O swojej działalności opowiedział również najmłodszy twórca ludowy w Stryszawie - Łukasz Mentel, dając przykład możliwości rozwoju działalności przedsiębiorczej w oparciu o tradycję i umiejętności rzeźbiarskie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Łukasz Mentel przeprowadził również pokaz rzeźbienia zabawki oraz przygotował dla uczestników szkolenia warsztaty rękodzielnicze – „ptaszki stryszawskie”.

Druga część wizyty studyjnej odbyła się w Lanckoronie, gdzie z uczestnikami szkolenia spotkała się pani Renata Bukowska – prezes Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów. Pani Renata oprowadziła grupę po Ekomuzeum Lanckorona, wskazując na znaczenie i zarządzanie dziedzictwem kulturowym w praktyce. Pani Renata opowiedziała również o rozwoju produktu lokalnego Gościńca 4 Żywiołów na terenie 4 gmin: Stryszów, Mucharz, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska. Zaprezentowane zostały m.in. takie inicjatywy, jak „Wioski tematyczne pomysłem na innowacyjne produkty turystyki wiejskiej”, Inkubator kuchenny w Stryszowie, „Anioł w miasteczku”.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy szkolenia mieli okazję zdegustować produkty wpisane na krajową listę produktów tradycyjnych: Bugle zembrzyckie i Jarzębiak izdebnicki.

W ostatnim dniu szkolenia Pani Olga Gałek przeprowadziła zajęcia o tworzeniu
i znaczeniu marki regionu - „Marka lokalna – parasol dla produktów i usług z regionu”, również w odniesieniu do wizyty studyjnej i zaprezentowanych przykładów.

O projekcie „Szlak Rzemiosła” opowiedziały inicjatorki tego produktu z Fundacji „NADwyraz” z Krakowa. Jedną z inicjatyw „Szlaku Rzemiosła” jest Festiwal Etnomania, który po raz kolejny odbędzie się 20 lipca 2014 r. w Wygięzłowie pod Krakowem.
Etnomania to prezentacja tradycyjnego rękodzieła ludowego, twórców i ich historii, warsztaty rzemiosła, kuchnia i produkty regionalne, nauka tradycyjnych tańców ludowych i koncerty topowych zespołów folkowych. Ale także młodzi projektanci tworzący w duchu ETNO, pokazy ETNOmody ze współczesnymi kolekcjami w duchu folkowym, designerskie produkty z motywami ETNO oraz szereg warsztatów.

 

Klaudia Kieljan CDR O/Kraków