Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 3-5 lipca na zlecenie Sekretariatu Centralnego oraz Regionalnego KSOW organizował czwartą już międzynarodową konferencję pt. „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”.

Konferencja objęta była honorowym patronatem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy oraz JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady.

Pierwszego dnia konferencji, tj. 3 lipca odbyły się warsztaty tematyczne pt. „Propozycje rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych młodzieży w Europie” w siedzibie CDR O/Kraków. W warsztatach udział wzięło 25 osób, w tym goście zagraniczni reprezentujący kraje Unii Europejskiej. Wykłady wprowadzające oraz techniki animacyjne na warsztatach pozwoliły na wypracowanie wniosków pozwalających w pierwszej kolejności na zdiagnozowanie głównych problemów społecznych i ekonomicznych młodzieży, a następnie znalezieniu ich rozwiązania. Wyniki tych pracy zostały zaprezentowane w części plenarnej konferencji dnia następnego.

{gallery}2014/44/02{/gallery}

Drugi dzień konferencji, miał miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencję otworzył jako gospodarz dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich. Następnie głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, przedstawiając sytuację polskiego rolnictwa oraz poruszając problematykę konferencji.

Podczas wystąpień plenarnych oraz późniejszych sesji ekonomicznych i społecznych poruszono szeroko rozumianą problematykę społeczną i ekonomiczną mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej. Autorzy referatów skupili szczególną uwagę na kapitale ludzkim, zwłaszcza na osobach młodych pracujących w drobnych gospodarstwach rodzinnych – często dwuzawodowych, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa lub/i spoza rolniczych źródeł dochodów, czy też poszukujących swojego miejsca w pracy i aktywności ekonomicznej. Zostały przedstawione wyniki badań z zakresu gospodarstw rodzinnych, młodych rolników.

W społecznym obszarze rozważań wystąpienia prelegentów objęły:

 • problemy demograficzne wsi i ludności rolniczej,
 • oświatę przedszkolną, szkolną i pozaszkolną,
 • drogi awansu społecznego i zawodowego ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
 • aktywność zawodową, bezrobocie, wykluczenia społeczne i patologie,
 • udział młodzieży w organizacjach społecznych i sektorze organizacji pozarządowych,
 • migracje młodzieży wiejskiej,
 • stosunek młodzieży wiejskiej do rolnictwa i zawodu rolnika.

W odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej, obszar tematyczny rozważany na konferencji przez prelegentów objął:

 • produkcyjne i ekonomiczne problemy drobnych gospodarstw rolniczych, w tym prowadzonych przez ludzi młodych,
 • przedsiębiorczość ludności wiejskiej, w tym zwłaszcza młodzieży,
 • ekonomiczne problemy migracji,
 • korzystanie ze środków pomocowych UE w ramach WPR oraz z funduszy strukturalnych,
 • innowacyjność młodzieży w sferach gospodarczych i ekonomicznych.

Konferencja skierowana była dla osób zainteresowanych problemami rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie reprezentujących: izby rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, Posłów na Sejm RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele świata nauki z zakresu tematyki konferencji, ARR, ARiMR, ANR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostki naukowe, pracowników uczelni wyższych, Urzędy Wojewódzkie, Instytucje Państwowe zainteresowane tematyką konferencji, rolników, jednostki badawcze, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych zajmujących się problematyką obszarów wiejskich. W konferencji udział wzięło ponad 300 osób.

{gallery}2014/44/01{/gallery}

Trzeciego dnia konferencji ponad 60 uczestników wzięło udział w czterech wyjazdach studyjnych na terenie województwa małopolskiego. Możliwość wyboru wyjazdu oraz jego szeroki wachlarz (m.in. gospodarstwa rolnicze i ekologiczne, przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, zagrody edukacyjne oraz lokalne zespoły sportowe) sprawiły, iż każdy uczestnik mógł znaleźć odpowiedni wyjazd odpowiadający jego zainteresowaniom. 

{gallery}2014/44/03{/gallery}