W dniach 12-14 sierpnia br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie odbyło się drugie ogólnopolskie spotkanie pracowników ośrodków doradztwa rolniczego poświęcone organizacji imprez wystawienniczych. W seminarium uczestniczyło 27 osób z całej Polski, przede wszystkim komisarze i pracownicy tworzący sztaby organizacyjne targów i wystaw organizowanych przez ośrodki doradztwa.

Pomysł cyklicznych spotkań tej grupy pracowników narodził się w 2012 r. w trakcie szkolenia w CDR w Brwinowie. Pierwsze ogólnopolskie seminarium odbyło się rok później, w grudniu 2013 roku w CDR w Brwinowie i poświęcone było zagadnieniom promocji imprez wystawienniczych.

Tegoroczne seminarium, zgodnie z oczekiwaniami uczestników wyrażonymi na zakończenie pierwszego spotkania, poświęcone było głównie wymianie informacji i doświadczeń oraz porównaniu różnych rozwiązań organizacyjnych. Aby spotkania przyniosło oczekiwane korzyści, na wstępie uczestnicy poznali koncepcją benchmarkingu - metody porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalenie przez uczenie się od innych. Benchmarking pozwala na twórcze naśladowanie najlepszych praktyk stosowanych przez inne organizacje i może dotyczyć dowolnej dziedziny. Wielości pomysłów i rozwiązań organizacyjnych zaprezentowanych uczestnikom towarzyszyła swoboda w doborze i decyzji o wdrożeniu tych, które dla nich będą najbardziej właściwe.

Uczestnicy wysoko ocenili organizację oraz przydatność i aktualność treści przekazanych na szkoleniu a wyniki ankiety ewaluacyjnej potwierdzają zrealizowanie założonych celów. Ostatnim elementem spotkania były ustalenia dotyczące tematyki, terminu oraz trybu organizacji kolejnego seminarium. Uczestnicy podtrzymali pomysł corocznych spotkań oraz zaproponowali termin i tematykę seminarium w roku 2015.

{gallery}2014/48{/gallery}