Rola publicznego doradztwa rolniczego w rozwoju obszarów wiejskich jest znacząca, choć nie zawsze doceniana. Wraz ze zmieniającą się Wspólną Polityką Rolną, a także zmieniającymi się warunkami społeczno-ekonomicznymi polskiej wsi zmianom winna ulegać rola i zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Mimo trwających przez wiele lat prac nad kształtowaniem systemu wiedzy i informacji rolniczej nadal jest potrzeba gromadzenia wiedzy i doświadczeń aby ten system doskonalić, usprawniać i czynić przydatnym dla rolników i innych mieszkańców wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja - Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Krakowie przygotowują krajową konferencję pn. "Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi".

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 marca 2013 r. Pierwszego i trzeciego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (ul. Meiselsa 1).

Drugiego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Al. 29 Listopada 46).

Głównym celem konferencji jest: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto organizatorzy zakładają, że w trakcie przygotowań i przebiegu konferencji nastąpi uwspólnienie ocen i poglądów na temat funkcjonowania, roli i zadań publicznych jednostek doradztwa rolniczego w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, doradców WODR, przedstawicieli szkół wyższych - w których realizowane są programy doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, środowisk naukowych - zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich i doradztwem rolniczym, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego, samorządów rolniczych, dziennikarzy czasopism rolniczych.

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (do pobrania tutaj) i przesłanie na adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) lub faksem):

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków; 
fax: 12/424 05 05; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizatorzy zapraszając do udziału w konferencji będą się kierować zachowaniem reprezentatywności środowisk i kolejnością zgłoszeń.

Instytucje naukowe, jednostki doradztwa rolniczego, a także inne podmioty mogą zgłosić tematy do opracowania komunikatów i doniesień z badań. Komitet Naukowy konferencji, po zapoznaniu się z proponowanymi tematami komunikatów wybierze te, które uzna za stosowne do wygłoszenia w trakcie konferencji i te, które uzna za stosowne do publikacji pokonferencyjnej. Autorzy wszystkich zgłoszonych tematów zostaną poinformowani o decyzji Komitetu Naukowego.

Podczas konferencji będą miały miejsce obrady trzech zespołów tematycznych w pierwszym i trzecim dniu obrad:

  1. Teoretyczne aspekty rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce na tle doświadczeń europejskich i światowych.
  2. Przyszłość publicznego doradztwa rolniczego w projekcji praktyków.
  3. Szanse zdynamizowania procesów rozwojowych publicznego doradztwa rolniczego poprzez wzmocnienie współpracy teorii z praktyką w ramach systemu wiedzy i informacji rolniczej.

 

Drugiego dnia konferencji zaplanowane zostały referaty na następujące tematy:

  1. Doradztwo publiczne w Polsce, wobec wyzwań zreformowanej WPR.
  2. Potrzeby i oczekiwania rolników i innych mieszkańców wsi wobec publicznych instytucji doradczych.
  3. Przyszłość doradztwa rolniczego w poglądach kadry kierowniczej i doradców WODR, a także przedstawicieli urzędów marszałkowskich - sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Zaplanowano także wygłoszenie komunikatów i doniesień z badań, które zostaną zgłoszone przez uczestników konferencji

 

Więcej informacji w następnych komunikatach.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi