Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja - Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa w Krakowie przygotowują krajową konferencję pn. ,,Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi".

 

Głównym celem konferencji jest: Wsparcie procesu dostosowania publicznego doradztwa rolniczego do sprostania nowym wyzwaniom we wdrażaniu polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 18-20 marca 2013.

Pierwszego i trzeciego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (ul. Meiselsa 1). Uczestnikami obrad będą członkowie Komitetu Naukowego, Zespołu Uczonych i Zespołu Praktyków, a także przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem publicznego doradztwa rolniczego zaproszeni przez organizatorów.

Drugiego dnia obrady będą miały miejsce w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Al. 29 Listopada 46).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugim dniu obrad konferencji; przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, doradców WODR, przedstawicieli szkół wyższych - w których realizowane są programy doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, środowisk naukowych - zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich i doradztwem rolniczym, organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego, samorządów rolniczych, dziennikarzy czasopism rolniczych.

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej CDR: www.cdr.gov.pl/krakow/ i przesłanie na adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) lub faksem) na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków;
fax: 12/424 05 05; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zapraszając do udziału w konferencji będą się kierować zachowaniem reprezentatywności środowisk i kolejnością zgłoszeń.

Instytucje naukowe, jednostki doradztwa rolniczego, a także inne podmioty mogą zgłosić tematy do opracowania komunikatów i doniesień z badań. Komitet Naukowy konferencji, po zapoznaniu się z proponowanymi tematami komunikatów wybierze te, które uzna za stosowne do wygłoszenia w trakcie konferencji i te, które uzna za stosowne do publikacji pokonferencyjnej. Autorzy wszystkich zgłoszonych tematów zostaną poinformowani o decyzji Komitetu Naukowego.

Organizatorzy powołali Komitet Naukowy konferencji. Do zadań członków Komitetu należy:
- Troska o naukowy charakter konferencji.
- Udział w trzech dniach obrad konferencji.
- Przegląd i weryfikacja zgłoszonych tematów komunikatów i doniesień z badań oraz akceptacja do wygłoszenia i opublikowania.
- Przeprowadzenie recenzji naukowej artykułów do publikacji pokonferencyjnej.

Do udziału w pracach zaproszenie przyjęli:
1. dr hab. Zbigniew Brodziński; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska.
2. prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. dr hab. inż. Józef Kania profesor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.
w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa (Przewodniczący Komitetu Naukowego). 
4. prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak; Uniwersytet Warszawski, Zakład Jakości Zarządzania.
5. prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Doradztwa w Agrobiznesie.

 

Organizatorzy powołali Zespół Uczonych. Do zadań członków Zespołu należy:
- Troska o właściwą reprezentację treści naukowych w trakcie konferencji.
- Udział w trzech dniach obrad konferencji.
- Aktywny udział w pracy Zespołów Tematycznych.

Do udziału w pracach Zespołu Uczonych zaproszenie przyjęli:
1. dr Mirosław Drygas, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk - Przewodniczący Zespołu.
2. dr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Socjologii.
3. dr Krystyna Vinohradnik , Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.
4. dr Barbara Kiełbasa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.
5. dr Jacek Puchała Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.
6. dr inż. Marek Cieśliński, z-ca Dyrektora ds. nauki i doradztwa, Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7. dr inż. Kazimierz Tabor, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
8. mgr Andrzej Wasiak, doktorant na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Organizatorzy powołali Zespół Praktyków. Do zadań członków Zespołu należy:
- Troska o właściwą reprezentację treści praktycznych w trakcie Konferencji.
- Udział w trzech dniach obrad konferencji.
- Aktywny udział w pracy Zespołów Tematycznych.

Do udziału w pracach Zespołu Praktyków zaproszenie przyjęli:
1. mgr inż. Krzysztof Mościcki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Przewodniczący Zespołu.
2. dr inż. Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
3. mgr inż. Edward Matuszak, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
4. mgr inż. Jarosław Mostowski, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
5. mgr inż. Bronisław Dutka, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
6. mgr inż. Jadwiga Nowakowska, główny specjalista w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
7. mgr inż. Klaudiusz Markiewski, Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
8. dr inż. Irena Agata Łucka, Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
9. mgr inż. Andrzej Gmiąt, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzesku.

Składy Zespołu Uczonych i Zespołu Praktyków pozostają otwarte.

do pobrania:

Założenia organizacyjne i program Konferencji


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi