Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje warsztaty w zakresie przekazywania informacji na temat tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście zidentyfikowanych dobrych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli: ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych urzędów pracy, urzędów gmin, izb rolniczych, lokalnych grup działania oraz firm doradczych.

Warsztaty będą realizowane w dwóch edycjach: 

- 11-13 marca 2013 r. - dla przedstawicieli województw: małopolskiego i podkarpackiego 
- 18-20 marca 2013 r. - dla przedstawicieli województw: świętokrzyskiego i lubelskiego

Warsztaty dla przedstawicieli województw małopolskiego i podkarpackiego odbędą się w siedzibie CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1.

Warsztaty dla przedstawicieli województw świętokrzyskiego i lubelskiego odbędą się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej (województwo świętokrzyskie)

Uczestnicy nie ponoszą kosztów realizacji programu, zakwaterowania, wyżywienia i poczęstunku w przerwach w trakcie trwania szkolenia. Uczestnik szkolenia ponosi jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia i powrotu.

Celem warsztatów jest przeszkolenie uczestników w zakresie poniższych tematów: 

1) przykłady dobrych praktyk w zakresie podejmowania działalności pozarolniczej oraz zasady tworzenia nowych miejsc pracy (w tym mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) z obszarów objętych szkoleniem; 
2) przygotowanie projektu (jak powstaje projekt). Główne błędy we wnioskach w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej i mikroprzedsiębiorczości; 
3) przykłady oraz metody współpracy międzyinstytucjonalnej między ośrodkami doradztwa rolniczego, powiatowymi urzędami pracy, izbami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, urzędami gmin, podmiotami doradczymi na poziomie lokalnym, które wspierają beneficjentów w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy; 
4) główne problemy na etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwracamy się do osób zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach z serdeczną prośbą o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa i informacji o uczestniku w terminie do 28 lutego 2013 roku. Do 2 marca 2013 osoby zainteresowane otrzymają od nas informację zwrotną e-mailem potwierdzającą zakwalifikowanie się na warsztaty w danym terminie. 
Karty zgłoszeniowe i informacje o uczestniku prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan) lub faksem: (12) 424 05 05.


Osoby do kontaktu: 
Informacje w sprawie rekrutacji, O/Kraków: 
Łukasz Jawny - tel.:12 424 05 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Opieka merytoryczna szkolenia: 
Łukasz Jawny - tel. 12 424 05 20; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Mateusz Grojec - tel. 12 424 05 25; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania:

Harmonogram; 
Karta zgłoszenia uczestnictwa; 
Informacja o uczestniku.