W dniach 13-14 kwietnia 2013 roku odbyło się drugie z zaplanowanych ośmiu seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).   

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

 W seminarium wzięło udział 41 uczestników, reprezentujących następujące instytucje:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Bolechowicach
- Koło Gospodyń Wiejskich w Chorągwicy
- Koło Gospodyń Wiejskich w Grabiach
- Koło Gospodyń Wiejskich w Kowali
- Koło Gospodyń Wiejskich w Pątnowie
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sicinach
- Koło Gospodyń Wiejskich w Szewcach
- Koło Gospodyń Wiejskich "Centrum" w Gilowicach
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach z Siedzibą w Niedźwiedziu
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szadku

Również i tym razem większość uczestników seminarium stanowiły panie, reprezentujące KGW. Wśród nich były takie organizacje, które istnieją już kilkadziesiąt lat, ale też takie, które działają dopiero od kilku lat. W trakcie warsztatów uczestnicy analizowali potencjał swoich organizacji oraz możliwości i obszary współpracy z LGD. Wśród uczestników były takie KGW i Spółdzielnie, które od początku współpracują z miejscową LGD i korzystały już z dofinansowania w ramach małych projektów lub realizowały działania dla LGD (głównie promocyjne), ale też takie, które „słyszały” o LGD, ale  dotychczas nie podjęły kroków w celu „poznania się”, a także takie, dla których tematyka Leader’a i rola LGD była zupełnie obca. Warsztaty podejmujące tematykę rozwoju lokalnego, promocji regionu kolejny raz pokazały jak ważną rolę w promocji obszarów wiejskich, produktów lokalnych a przede wszystkim w kultywowaniu tradycji odgrywają KGW.

Miłym akcentem na zakończenie seminarium były podziękowania dla organizatorów za możliwość wzięcia udziału w ciekawych zajęciach, wymiany doświadczeń oraz spędzenia czasu w miłym gronie. W imieniu wszystkich uczestników panie z KGW w Kowali (woj. świętokrzyskie) wręczyły organizatorom piękne bukiety z bibuły, własnoręcznie zrobione. Wszyscy uczestnicy proponowali, aby takich spotkań było więcej i deklarowali chęć udziału w kolejnych seminariach.

Wszystkie seminaria odbywają się w Krakowie, w siedzibie CDR o/Kraków (ul. Meiselsa 1). Terminy, miejsce i pozostałe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej organizatora: www.cdr.gov.pl oraz pod nr tel.: 503 879 401 (Łukasz Jawny) 

Do udziału w seminariach zapraszamy przedstawicieli spółdzielni i KGW.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Krakowie

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi