„Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce" to temat wyjazdu studyjnego zrealizowanego w dniach 02-07 września br. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa małopolskiego.

W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, w skład których wchodzili przedstawiciele lidera projektu – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, partnerów: Konferencje Naukowe Piotr Rachwał, Małopolskiego Stowarzyszenia Doradzctwa Rolniczego, Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność oraz pozostałych instytucji: Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolskiej Izby Rolniczej, UR w Krakowie, Małopolskiej Sieci LGD i Związku Młodzieży Wiejskiej.

Wyjazd dotyczył dobrych praktyk z zakresu nowatorskich pomysłów w rolnictwie oraz upowszechniania wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich, zasobów środowiska naturalnego.

Uczestnicy odwiedzili placówki naukowe, takie jak: Uniwersytet Rolniczy w Pradze oraz Technologiczny Uniwersytet w Monachium, w których zapoznali się z naukową działalnością uczelni oraz kierunkami kształcenia. Podczas wyjazdu szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła forma sprzedaży bezpośredniej przez gospodarstwa w Niemczech i Austrii, takie jak: Rosa Kuh (różowa krowa), farma Schilmeieri czy Biohof Burger. Gospodarstwa te specjalizują się w sprzedaży swoich produktów z automatów, dzięki czemu konsument może w kilku miejscach zakupić ich towary, m.in. bezpośrednio u rolnika, czy w Norymberdze. Innym przykładem sprzedaży bezpośredniej była firma Adamah BioHof, specjalizująca się w sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych i nieprzetworzonych pochodzących z własnego gospodarstwa bezpośredniemu konsumentowi w formie wysyłanych paczek.

Szczególne zainteresowanie uczestników wyjazdu wzbudziła fabryka Horscha, w której zwiedzających przyjął sam właściciel Michael Horsch. Przedstawił on genezę powstania firmy oraz oprowadził po jednej ze swoich fabryk. Na zakończenie wyjazdu szeroki obraz funkcjonowania rolnictwa w Austrii został przedstawiony podczas spotkania z tamtejszą Izbą Rolniczą, której spektrum działalności pokrywa się z działaniami naszej Izby Rolniczej, nie mniej jednak jej budżet oraz siła oddziaływania na władze jest znacznie większa.

 

 

 

 logo drogowsk

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl