W dniach 27-28 marca 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się kolejne szkolenie pt: „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018. Aplikacja eWniosekPlus". Uczestniczyło w nim 19 doradców rolniczych, głównie podmiotów prywatnych.

Wykładowcami byli specjaliści z Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Agnieszka Kondyjowska, Maciej Śmidowski oraz Iwona Samek. Uczestnicy zadawali wiele pytań z funkcjonalności już uruchomionej aplikacji eWniosekPlus oraz dotychczas występującymi utrudnieniami. Podczas prezentacji aplikacji na bieżąco uzyskiwali odpowiedzi z funkcjonalności poszczególnych jej elementów.

W drugim dniu szkolenia specjaliści CDR O/Kraków - Waldemar Gorajczyk oraz Rafał Galiak przeprowadzili warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, pokazując funkcjonalność dostępnej wersji demo i już funkcjonującej pełnej wersji aplikacji zarówno w trybie uproszczonym jak i pełnym z uwzględnieniem elementów EFA.
Program szkolenia obejmował w pierwszym dniu m.in. zagadnienia związane z zasadami przyznawania płatności rolnośrodowiskowych, Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych, płatności w ramach rolnictwa ekologicznego, a także zmiany w zakresie płatności obszarowych oraz obsługi wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus. W drugim dniu szkolenia zaprezentowane zostały zasady bezpieczeństwa w aplikacji eWniosek oraz odbyły się warsztaty z zasad wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą aplikacji e-Wniosek – szkolenie interaktywne.
Osoby, które chciały uzyskać uprawnienia do obsługi aplikacji eWniosekPlus, pod koniec drugiego dnia zajęć zdawały test sprawdzającym wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia, a po jego zdaniu złożyły wnioski o nadanie loginu i hasła do obsługi aplikacji eWniosekPlus. Następnie zostają wpisane na listę osób uprawnionych do obsługi aplikacji e-Wniosek. Lista ta dostępna jest na stronie internetowej CDR. Było to już trzecie szkolenie w Krakowie (poprzednio przeszkolono łącznie 98 doradców), tego rodzaju szkolenia odbyły się także w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i w oddziałach Poznaniu i Radomiu na szeroką skalę i w kilku terminach.