W dniach 4 – 5 maja 2013 roku odbyło się piąte z ośmiu zaplanowanych seminariów organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu pt. "Spółdzielnie w Programie Leader i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich" realizowanego na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli spółdzielni działających na obszarach wiejskich oraz przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich do uczestnictwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w Programie Leader.

  W seminarium wzięło udział 44 uczestników, reprezentujących następujące instytucje: 

 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Kłobucku
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Krzepicach
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Olsztynie
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Poczesnej
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich we Wręczycy Wielkiej
 • Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Konopiskach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Częstochowie

Uczestnikami seminarium były w większości kobiety reprezentujące koła gospodyń wiejskich z województwa śląskiego i małopolskiego oraz przedstawiciele spółdzielni kółek rolniczych z Częstochowy.

Obecne na szkoleniu członkinie kół gospodyń wiejskich to w znacznej mierze wieloletnie działaczki z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz kultywowania tradycji i zwyczajów wiejskich. W trakcie szkolenia nastąpiła wymiana wiedzy i umiejętności m.in. kulinarnych z młodszymi członkiniami KGW, które dopiero zaczynają swoją przygodę w tego typu organizacjach, stanowiąc w ten sposób kanwę do kontynuacji działalności tychże organizacji.

W trakcie zajęć, potwierdziła się dobra współpraca pań z KGW z lokalnymi grupami działania. Koła korzystają w ramach PROW 2007 – 2013 głównie z małych projektów. Dotacje pozyskane z unijnych grantów przeznaczane są w znacznej mierze na zakup strojów ludowych oraz wyposażenie kuchni. Lokalne grupy działania współpracują z KGW w zakresie organizacji stoisk m.in. na targach, dożynkach czy festynach, organizują konkursy, razem promują obszar oraz przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulinarnego.

Ważnym aspektem seminarium, oprócz cennej wymiany doświadczeń oraz możliwości zapoznania się z ofertami poszczególnych KGW czy zasmakowania w małopolskiej kuchni, była możliwość weryfikacji wiedzy na temat podejścia Leader oraz możliwości jakie niesie za sobą udział w KSOW.

Wspólne warsztaty na temat lokalnych zasobów ukazały wachlarz nowych, dotychczas mało znanych imprez, potraw czy atrakcji, jakie znajdują się na obszarach działania KGW, prezentowane nawet w formie reklamowej. W trakcie warsztatów na temat komunikacji interpersonalnej, uczestnicy przekonali się m.in. jak ważne jest słuchanie i rozumienie drugiej osoby, tak aby przekazywane informacje zostały odpowiednio zrozumiane.

Na zakończenie seminarium, uczestnicy wyrazili swoje przekonanie, iż tego typu spotkania powinny być kontynuowane, a wspólne problemy powinny być rozwiązywane na internetowym forum poświęconym działalności KGW.

Miejscem kolejnych seminariów również będzie Kraków  (siedziba CDR o/Kraków, ul. Meiselsa 1). Szczegóły i informacje w sprawie terminów, programu i rekrutacji znajdują się stronie internetowej organizatora: www.cdr.gov.pl/krakow  oraz pod nr tel.: 503 879 401 (Łukasz Jawny).

Do udziału w seminariach zapraszamy przedstawicieli spółdzielni oraz kół gospodyń wiejskich.