15 maja 2018 roku, w czasie uroczystości w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” zorganizowanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Krakowie, ogłoszono laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – objętego honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs jest formą promowania wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych nawyków związanych z praca i zabawą w obrębie gospodarstwa rolnego Celem tegorocznej edycji było zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania upadkom osób, czyli najczęstszym wypadkom zdarzającym się w gospodarstwach rolnych. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej hasło konkursowe. 

Przed Centralną Komisją Konkursową stanęło trudne zadanie oceny 96 prac zgłoszonych przez 36 108 dzieci z 2 986 szkół podstawowych. Pod długich naradach wręczono nagrody w dwóch kategoriach wiekowych – od zerówki do III klasy oraz od IV klasy do VII klasy. Ilość ciekawych prac spowodowała, że zdecydowano o przyznaniu dodatkowych trzynastu wyróżnień. Laureatom wręczono atrakcyjne nagrody.