Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 28-30 maja zorganizowało kolejne Doroczne seminarium kierowników Działów Rozwoju Obszaru Wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ODR-ów, co miało bardzo duże znaczenie dla wypracowanych w jego czasie efektów.

Tematyka tegorocznego seminarium skupiała się wokół dwóch kwestii. Po pierwsze, przeprowadzono zajęcia warsztatowe i konsultacje tegorocznej oferty CDR dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpoznano zapotrzebowanie i oczekiwania w tym względzie po stronie Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Drugim punktem seminariów była wizyta studyjna w gospodarstwie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią. Oba bloki tematyczne były zaprojektowane pod kątem planowania wspólnych działań, jak najlepiej odpowiadających na wzywania stające przed doradztwem rolniczym oraz mieszkańcami obszarów wiejskich. Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym seminarium było spotkanie pracowników Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze wszystkich Oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego.