W dniach 7-8 czerwca 2018 r., w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pt.: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą – najbliższe otoczenie gospodarstwa Twoją wizytówką”. Szkolenie skierowane było do doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szczególności do osób odpowiedzialnych za wiejskie gospodarstwa domowe.

W ramach szkolenia przeprowadzono ciekawe wykłady tematyczne:

- „Niech wieś wygląda jak wieś”,

- „Stawiam na tradycyjne – serwis tematyczny na Facebook’u”.

W czasie powyższych zajęć prowadzonych przez Panią Katarzynę Mańko, dużo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z architekturą krajobrazu, estetyką gospodarstw oraz poszanowaniem tradycyjnej architektury, w myśl słów architekta i urbanisty Le CorbusieraNie ma najmniejszego powodu, aby miały stać się przedmiotem zachwytu formy odarte ze wszystkiego poza funkcją i użytecznością".

Ponadto zorganizowano warsztaty „Stawiam na tradycyjne” oraz „Roślinny wykład z instruktażem”. Pierwsze warsztaty stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i do pochwalenia się tradycjami pielęgnowanymi w poszczególnych województwach. Uczestniczki przygotowały pokazy slajdów i opowiedziały o wartości historyczno-kulturowej obszarów objętych ich działaniem. Drugie zaś były wprowadzeniem w świat roślin doniczkowych, w czasie którego uczestniczki poznały m.in. rośliny antysmogowe, a także zdobyły wiedzę na temat pielęgnacji roślin. Wykład został dopełniony wizytą w kwiaciarni Lora Flora, gdzie zaprezentowano omawiane uprzednio rośliny.

Drugiego dnia szkolenia, podczas wykładu: „Ścieżka bosych stóp. Trzy drogi do naturalnych placów zabaw”, uczestniczki zapoznały się z jednym ze sposobów uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej poprzez tworzenie naturalnych placów zabaw. Wykład poprowadziła Pani Anna Komorowska – architekt krajobrazu, pedagog i publicystka, prowadząca rodzinną pracownię specjalizującą się w projektowaniu placów zabaw. W sposób ciekawy i przystępny przedstawiła trzy kroki, dzięki którym możemy stworzyć naturalny kącik do zabawy w swoim ogrodzie lub w przestrzeni publicznej. 

Następnie uczestniczki udały się do Muzeum Etnograficznego w Krakowie na prelekcję wygłoszoną przez Panią Annę Szelingowską: „Ogród Zabaw - przykład naturalnego placu", w celu poznania zarówno od strony organizacyjnej jak i praktycznej istniejącego Ogrodu Zabaw przy ul. Piekarskiej, który powstał w ramach wspólnych działań Muzeum Etnograficznego, CPES Parasol oraz dzieci z dzielnicy Kazimierz.

Na zakończenie szkolenia miała miejsce dyskusja na temat przyszłości działań w ramach wiejskich gospodarstw domowych (WGD). Istnieje silna potrzeba przywrócenia rangi zagadnień znajdujących się w zakresie działań WGD. Praca związana z estetyzacją zagród domowych, kultywowanie dziedzictwa, żywienie domowników, produkty lokalne, przetwórstwo i ekonomika gospodarstw to tylko niektóre zagadnienia, którymi zajmują się Panie w ramach swojej pracy. Należy wspierać rozwój tego sektora, aby wieś pozostała wsią.