W dniach 14-16 czerwca 2018 roku z wizytą studyjną do Małopolski przyjechała grupa rolników oraz pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego miasta i powiatu Valmiera na Łotwie.

Zamiarem organizatorów wyjazdu było zapoznanie się z charakterystycznym rolnictwem Polski południowej, z przykładami zrealizowanych projektów w ramach podejścia LEADER, z sadownictwem i rybołówstwem w naszym regionie, a także z produktami mleczarskimi oraz pszczelarskimi.

W tym celu delegacja łotewska odwiedziła m.in.:

  • Lokalną Grupę Działania „Dolina Karpia” - markę opartą na produktach lokalnych,
  • Gospodarstwo rolne pana Waldemara Adamczyka – przykład gospodarstwa warzywniczego,
  • Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych,
  • Soki Maurera – lidera producentów soków,
  • Pasiekę Bartnik – znanego producenta miodów i produktów pszczelarskich,
  • Bacówkę – wyrób oscypka, jako przykład produktu regionalnego.

Jednym z kluczowych punktów w ramach wyjazdu studyjnego było spotkanie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w trakcie którego Dyrektor dr Krzysztof Duda przybliżył zakres zadań i charakter pracy Oddziału, natomiast Kierownik Konrad Stępnik omówił zadnia Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie wystąpienia wywiązała się dyskusja dotycząca zasad funkcjonowania doradztwa rolniczego w obu krajach. Pracownicy działów merytorycznych, pani Karolina Boba i pan Rafał Galiak zapoznali uczestników podstawowymi informacjami dotyczącymi obecnego stanu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Spotkanie służyło także omówieniu możliwości współpracy przy projektach UE i zorganizowania w przyszłości podobnych spotkań w Polsce i na Łotwie.