EU_flag-Erasmus_vect_POS.jpgCTF_Projects_logo.jpg

W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w drugim międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Granadzie (Hiszpania). Spotkanie zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera OnProject.

 

W pierwszym dniu spotkania podsumowano dotychczasowe zadania, a następnie ustalono podział zadań na kolejny okres projektowy, omówiono metodę ewaluacji projektu oraz upowszechniania rezultatów intelektualnych, a także omówiono kwestie finansowe i administracyjne. W drugim dniu spotkania uczestnicy udali się na wizytę studyjną do ogrodów miejskich w Jaén prowadzonych przez El Centro Especial de Empleo (C.E.E.) Municipal Jardines y Naturaleza de Jaén (tł. Specjalne Centrum Zatrudnienia w zakresie ogrodów i przyrody miejskiej prowadzone przez Urząd Miasta w Jaén).

W ramach projektu opracowano dotychczas krajowe raporty opisujące stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych, jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem. Wszystkie raporty dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.care-t-farms.eu/index.php/pl/raporty. Ponadto, opracowano pierwszy moduł szkoleniowy pt. "Care Farm Tutor", który dostarcza wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki ze względu na swoją niepełnosprawność. Zorganizowana w trakcie spotkania wizyta prezentowała rzeczywisty przykład jak wygląda codzienna praca osoby niepełnosprawnej z opiekunem przy wykonywaniu czynności związanych z ogrodnictwem.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie koordynuje międzynarodowy projekt pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (CARE-T-FARMS) współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest we współpracy
z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadali najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF).

Moduł pierwszy pn. "Care Farm Tutor" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.

Moduł drugi pn. "Care Farm Manager" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.

Moduł trzeci pn. " Care Farm Social/Health Educator " jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie z poziomem EQF 5/6.

Przygotowane moduły szkoleniowe powinny zapewnić niezbędne narzędzia do właściwego projektowania i wdrażania rolnictwa społecznego (opiekuńczego) w całej Europie. Mając dostęp do tego rodzaju szkolenia, przewidywany jest wzrost zainteresowania rolnictwem społecznym (opiekuńczym) oraz jego upowszechnienie.

Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem:

Twitter: @CARE_T_FARMS

Facebook: Care-T-Farms

Strona internetowa: http://www.care-t-farms.eu/

CTF_eu_flag_co_funded_pos_rgb_right.jpg