Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego do Rumunii, Bułgarii, na Węgry i Słowację w dniach 22–30 września 2018 roku. Operację współfinansowano w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2018-2019.

Celem głównym wyjazdu studyjnego była promocja obszarów wiejskich jako miejsca do pozostania dla mieszkańców tam zamieszkujących, poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego i tradycji regionalnych do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych i ich dywersyfikacji.

 ksow2018mlp

Cele szczegółowe dotyczyły problematyki związanej z:

- problemem zagospodarowania i ochrony ziemi rolniczej;

- efektywnym wykorzystaniem gospodarstw rolnych wokół miast;

- promowaniem rolnictwa hobbystycznego i rekreacyjnego;

- przeciwdziałaniem problemom społecznym i kulturowym ludności rolniczej i wiejskiej;

- promowaniem sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw;

- różnorodnością genetyczną zwierząt i roślin.

Podczas wyjazdu zaprezentowane zostały m.in. gospodarstwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków pomocowych z UE, a właściciele omawiali zarówno proces ubiegania się o te środki, jak i zarządzanie danym projektem i działania rozliczeniowe oraz formy prawne w odwiedzanych krajach. W czasie spotkań porównywano i omawiano wymogi formalne w danym kraju z tymi obowiązującymi w Polsce.

W projekcie wzięło udział 25 osób z terenu województwa małopolskiego, przedstawicieli doradztwa rolniczego, jednostek naukowych, rolniczych związków zawodowych, organizacji pozarządowych, rolników.
W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele podmiotów, które w pełni wykorzystują już posiadaną wiedzę i doświadczenie w dalszym wdrażaniu i promowaniu idei popularyzacji wsi jako miejsca do zakładania rodziny.

W procesie transformacji ważną rolę odgrywają zmiany o charakterze innowacyjnym, proprzedsiębiorczym z wykorzystaniem środowiska naturalnego, w tym połączenie praktyki z osiągnięciami naukowymi. Dla zmian na wsi istotną kwestią pozostaje pytanie o stopień rozumienia pojęcia innowacja, a także identyfikacja i opisanie grup rolników reprezentujących postawy proinnowacyjne wykorzystujące środowisko naturalne, dane zasoby terenu oraz chęć współpracy rolników ze środowiskami naukowymi celem podniesienia konkurencyjności, oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez innowacyjne działania. Dlatego też jednym z celów wyjazdu studyjnego było ukazanie ciekawych pomysłów, innowacyjnych nie tylko pod względem produkcji, ale też marketingu czy dystrybucji, działań rolników na obszarach wiejskich krajów odwiedzanych podczas projektu.

Broszurę, którą zamieszczono poniżej, opracowana po wyjeździe studyjnym, ma służyć poszerzeniu dostępu do informacji z zakresu projektu oraz zaprezentować dobre przykłady, z których być może wyciągnięcie dla samych siebie wiele inspiracji. Mamy na-dzieję, że opisane działania innowacyjne sprawdzające się w innych krajach z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, sprzedaży bezpośredniej, będą efektywnie służyły również na obszarach wiejskich Małopolski.

Broszura informacyjna z wyjazdu dostępna TUTAJ.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Słowacja

 

Węgry

 

Rumunia 

 

Bułgaria