care t          erasmus2

W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniach 3-4 grudnia 2018 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w trzecim międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Canakkale (Turcja). Spotkanie zostało zorganizowane przez tureckiego partnera – Uniwersytet w Canakkale.

 W pierwszym dniu spotkania podsumowano dotychczasowe zadania, a następnie ustalono podział zadań na kolejny okres projektowy, omówiono metodę ewaluacji projektu oraz upowszechniania rezultatów intelektualnych. W drugim dniu spotkania, po omówieniu kwestii finansowych i administracyjnych, uczestnicy udali się na wizytę w Uniwersytecie w Canakkale. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z rektorem prof. dr. Yücel Acer, który mówił o znaczeniu projektów europejskich w rozwoju uczelni.

W ramach projektu opracowano dotychczas krajowe raporty opisujące stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem. Wszystkie raporty dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.care-t-farms.eu/index.php/pl/raporty. Ponadto, opracowano pierwszy oraz drugi moduł szkoleniowy. Moduł pierwszy pt. "Care Farm Tutor" dostarcza wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki ze względu na swoją niepełnosprawność. Moduł drugi pt. „Care Farm Manager” odnosi się do aspektów związanych z przekształcaniem gospodarstwa w gospodarstwo terapeutyczne (opiekuńcze), a także zawiera wiedzę na temat zarządzania i prowadzenia tego typu podmiotu.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie koordynuje międzynarodowy projekt pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (CARE-T-FARMS) współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest we współpracy
z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.

Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem:

Twitter: @CARE_T_FARMS

Facebook: Care-T-Farms

Strona internetowa: http://www.care-t-farms.eu/

 

 erasmus