W Instytucie Zootechniki - PIB w Balicach trwa konferencja pt. Wsparcie rolnictwa górskiego. Konferencja odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji jest przedstawienie wyników dotychczasowych prac analitycznych przeprowadzonych przez MRiRW mających za zadanie wskazać szanse rozwojowe dla rolnictwa na obszarach górskich.

Konferencję otworzyło wystąpienie Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.  W swoim przemówieniu Minister podniósł problem dowartościowania małych gospodarstw górskich, które poprzez Rolniczy Handel Detaliczny - mają stać się dochodowe. Minister zwrócił tez uwagę na rozwój turystyki oraz rozwój rynku produktów tradycyjnych i regionalnych.  

Kolejne wystąpienia w sposób wyczerpujący omówiły najwazniejsze aspekty dotyczące rozwoju rolnictwa górskiego: 

- Podsumowanie dotychczasowych prac resortu w celu wypracowania Programu wsparcia rolnictwa górskiego - Ryszard Zarudzki, Podekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

- Aktualnie prowadzone działania na rzecz rolnictwa górskiego - Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

- Kluczowe problemy stojące przed obszarami górskimi w kontekście rozwoju rolnictwa - Przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; 

- Proporcja założen Programu wsparcia dla rolnictwa górskiego - Przedstawiciel Depratamentu Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW. 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego reprezentował na konferencji Dyrektor Oddziału CDR w Krakowie dr Krzysztof Duda. 

 

52605280 582230448930556 5969398173662183424 n