W dniach 14-16 maja odbyło się w Setubal (Portugalia) pierwsze spotkanie Grupy Fokusowej EIG AGRI EC „Rośliny lecznicze i kosmetyczne”.

Grupa Fokusowa „Rośliny lecznicze i kosmetyczne” została stworzona przez DG AGRI EC jako międzynarodowa grupa ekspertów i praktyków, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z uprawą, zbiorem ze stanowisk naturalnych, przetwórstwem, obrotem surowcami oraz produkcją różnych kategorii produktów otrzymywanych na bazie roślin leczniczych i przyprawowych.


20190515 193353
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej - rolnicy, naukowcy z różnych dziedzin, przedstawiciele organizacji pozarządowych, słowem fachowcy związani profesjonalnie z problematyką roślin zielarskich, którzy pracują wspólnie na spotkaniach plenarnych , a pomiędzy nimi pracują w podgrupach, w sposób interaktywny.


20190515 131030
Celem Grupy Fokusowej „Rośliny lecznicze i kosmetyczne” jest opracowanie innowacyjnych propozycji rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i społecznych, które będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi rynku roślin leczniczych w Unii Europejskiej.
Eksperci mają opracować ramowy plan i wytyczne dla zrównoważonego rozwoju upraw i przetwórstwa roślin leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych w krajach członkowskich.

20190515 151750
Grupa Fokusowa „Rośliny lecznicze i kosmetyczne” podjęła pracę nad następującymi zagadnieniami: 1. Rynek, produkt zielarski, uczestnicy rynku, 2. Rolnicy, plantatorzy i zbieracze ziół - potencjał dla rozwoju lokalnego i wzrostu innowacyjności, 3. Uprawa i zbiór roślin leczniczych, a rozwój bioróżnorodności oraz zarządzanie ryzykiem dla ekosystemu, 4. Specyficzne wymagania surowców i produktów zielarskich - jakość, bezpieczeństwo, skuteczność w różnych łańcuchach produkcji, 5. Zbiór surowców roślinnych ze stanowisk naturalnych – ocena zasobów, analiza pochodzenia i metody uniknięcia nadmiernej eksploatacji, 6. Innowacje w uprawie i zbiorze roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych, 7. Innowacje w suszarnictwie i przetwórstwie po zbiorze roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych, 8. Transfer wiedzy, szkolenia i edukacja uczestników łańcucha produkcji oraz innych potencjalnych interesariuszy.

20190515 150520
W ciągu ostatnich lat światowy rynek leków i suplementów diety, wytwarzanych z roślin leczniczych przyrasta dynamicznie, a wraz z rosnącym popytem stwarza szansę do rozwoju i specjalizacji upraw roślin leczniczych i przyprawowych oraz podniesienia innowacyjności sektora przetwórstwa i produkcji surowców zielarskich.
Uprawa roślin leczniczych ma w Polsce bogatą tradycję, a obecnie stwarza szansę dywersyfikacji produkcji rolnej i poprawy rentowności gospodarstw różnej wielkości w oparciu o odpowiednią strategię, dostosowaną do specyfiki upraw i potrzeb przetwórcy i klienta finalnego.
Zadaniem Grupy Fokusowej jest znalezienie praktycznych rozwiązań i sprawdzonych modeli współpracy, które przyczynią się do rozwoju łańcuchów producenckich oraz dalszego rozwoju rynku roślin leczniczych i kosmetycznych w krajach Unii.
Dla mnie osobiście do ważnych zadań Grupy Fokusowej należą: analiza warunków i możliwości efektywnej współpracy pomiędzy „praktykami (m.in. rolnikami, zbieraczami, przetwórcami) i badaczami”, perspektywy rozwoju potencjalnych łańcuchów producenckich oraz znalezienie sposobów wsparcia dla istniejących, efektywnych rozwiązań, pod kątem transferu wiedzy oraz technologii dostosowanych do potrzeb rolników i przetwórców.

RobertKsiezopolski
Robert Księżopolski, rolnik, lekarz medycyny, absolwent studiów podyplomowych SGGW oraz Instytutu Żywności i Żywienia, współpracownik CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Ekspert Grupy Fokusowej EIG AGRI „Rośliny lecznicze i kosmetyczne”, koordynator podgrupy: Zbiór surowców roślinnych ze stanowisk naturalnych.


Notatka Grupa Fokusowa EIG AGRI , spotkanie 14-16 maja 2019, Setubal.
Autor: Robert Księżopolski