care t          erasmus2


W związku z realizacją projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services, w dniu 24 czerwca 2019 roku przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wzięli udział w czwartym międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu, które odbyło się w Brukseli (Belgia), a 25 czerwca 2019 roku w konferencji upowszechniającej wyniki projektu „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja”. Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez belgijskiego partnera – European Landowners’ Organization (ELO).

W trakcie spotkania partnerów podsumowano dotychczasowe zadania, a następnie ustalono podział zadań na ostatni okres projektowy, omówiono metodę ewaluacji projektu oraz upowszechniania rezultatów intelektualnych. W ramach projektu opracowano dotychczas krajowe raporty opisujące stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem. Wszystkie raporty dostępne są w języku angielskim na stronie: http://www.care-t-farms.eu/index.php/pl/raporty. Ponadto, opracowano trzy moduły szkoleniowe oraz przykłady dobrych praktyk z Polski, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Czech, Holandii i Belgii. Wszystkie materiały stanowią zawartość kursu szkoleniowego.

Konferencja „Rolnictwo społeczne i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości pracy, partnerstwo społeczne i integracja” była pierwszą z cyklu 5 wydarzeń upowszechniających wyniki projektu. W jej trakcie omówiono cele i oczekiwane wyniki projektu, a także zademonstrowano wstępną wersję platformy szkoleniowej. Do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów: dr Gabriele ROCCA ze Światowego Stowarzyszenia Rehabilitacji Psychospołecznej (WAPR), Mieke BROEDERS z Europejskiej Sieci Turystyki Dostępnej (ENAT) oraz Jan HASSINK z Wageningen University & Research. W trakcie dyskusji panelowej skupiono się na kilku aspektach projektu, w tym na kwestii dostępności do usług, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, oraz wskazano praktyczne porady dla osób zainteresowanych założeniem własnych gospodarstw opiekuńczych.
Szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest tutaj: http://www.care-t-farms.eu/index.php/pl/aktualnosci/81-rolnictwo-spoleczne-i-gospodarstwo-opiekuncze-mozliwosci-pracy-partnerstwo-spoleczne-i-integracja

Kolejne wydarzenia odbędą się we wrześniu, w Polsce, Włoszech, Hiszpanii i Turcji. W związku z tym, zapraszamy na wydarzenie upowszechniające wyniki projektu, które odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 września 2019 roku. Szczegóły wydarzenia wkrótce na stronie https://www.cdr.gov.pl/.


Plakat<<< PLAKAT >>>

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie koordynuje międzynarodowy projekt pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (CARE-T-FARMS) współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.


Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem:

Twitter: @CARE_T_FARMS

Facebook: Care-T-Farms

Strona internetowa: http://www.care-t-farms.eu/

 erasmus

 fb<<< On Projects/ facebook >>>