W dniu 10 października br. gościliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie kolejną grupę przedstawicieli samorządów z Ukrainy z okolic Charkowa. Spotkanie było zainicjowane przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne z Ukrainy. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. 

Jednym z ważniejszych elementów programu było zapoznanie gości z Ukrainy ze specyfiką rolnictwa w Polsce, szczególnie w kontekście wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, realizacji programów wsparcia gospodarstw rolnych na przykładzie konkretnych gospodarstw. Dużym zainteresowaniem gości z Ukrainy cieszył się wykład nt. zagród edukacyjnych w Polsce. Najważniejsze kwestie, jakie interesowały uczestników podczas wielogodzinnej wizyty to wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na zmianę wielkości produkcji rolnej w poszczególnych sektorach, zatrudnienie w rolnictwie, rozwój rolnictwa ekologicznego, konkurencyjność polskich produktów na rynku międzynarodowym oraz struktura doradztwa w Polsce i rola poszczególnych instytucji państwowych w rozwoju rolnictwa.

Efektem wizyty w Polsce jest promowanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej na Ukrainie w celu zwiększenia zaangażowania unijnej pomocy w tym kraju.