W dniu 12 grudnia 2019 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie pt. „Ergonomia w pomieszczeniach kuchennych, czyli funkcjonalnie oraz prawidłowo urządzona kuchnia w wiejskim gospodarstwie domowym” zorganizowane w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Szkolenie adresowane było do specjalistów i doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego.

Profesjonalnie urządzona kuchnia stanowi podstawę do prowadzenia działalności m.in. związanej z agroturystyką, zagrodami edukacyjnymi czy gospodarstwami opiekuńczymi dlatego też celem szkolenia była edukacja pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, głównie zajmujących się wiejskimi gospodarstwami domowymi z zakresu zasad obowiązujących w organizacji pomieszczeń kuchennych w taki sposób, aby spełniały wymagania sanitarne, ergonomiczne, funkcjonalne oraz higieniczne z uwzględnieniem segregacji odpadów.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez Panią Magdalenę Wiśniewską-Baran, Pana Łukasza Nowakowskiego oraz Pana Michała Henzla, specjalistów i praktyków działających w branży gastronomicznej od wielu lat.

pod nazwiskami

Na początku szkolenia miał miejsce pretest sprawdzający poziom wiedzy uczestniczek, który następnie został powtórzony po zakończeniu, wskazując poziom zdobytej wiedzy. Dzięki temu wywiązała się dyskusja w trakcie, której zostały poruszane dodatkowe aspekty związane z żywieniem zbiorowym.

W trakcie szkolenia zostały omówienie następujące tematy:

- wymagania sanitarno-higienicznych w wiejskim gospodarstwie domowym, w tym przygotowanie merytoryczne, opracowanie ankiety tematycznej dotyczącej technicznych warunków lokalowych i wymogów dla kuchni oraz wymogi zdrowotne dla osób prowadzących przetwórstwo artykułów rolnych.

- nieprzewidziane zdarzenia losowe oraz działanie naprawcze i korygujące oraz wpływ negatywnego wyniku badania próbki wody na postępowanie administracyjne.

- zastosowanie innowacyjnych urządzeń i mebli gastronomicznych w prawidłowym, ekonomicznym i funkcjonalnym gospodarstwie domowym, w tym funkcjonalność urządzeń i mebli – omówienie prawidłowa gospodarka i magazynowanie.

- higiena w kuchni domowej w żywieniu zbiorowym i małym przetwórstwie żywności (GHP, GMP) utrzymanie czystości w otoczeniu domowym

- procedury postępowania i instrukcje HACCP, wdrożenie książki HACCP – omówienie, instrukcji niezbędnych do wykorzystania w gospodarstwie domowy oraz procedur postępowania zgodnych w HACCP.

W drugim dniu szkolenia miała miejsce wizyta w Żywym Muzeum Obwarzanka. W trakcie wizyty zaprezentowana została historia i tradycja wypieku obwarzanka w Krakowie oraz odbył się pokaz produkcji obwarzanka, w trakcie którego uczestniczki mogły własnoręcznie wykonać obwarzanka.

Następnie na pobliskim Starym Kleparzu, najstarszym działającym nieprzerwanie od XIV wieku targowisku Krakowa, uczestniczki mogły zapoznać się formą sprzedaży bezpośredniej lokalnych produktów z okolic Krakowa a nawet z całej Europy..

Na zakończenie szkolenia, które zostało wysoko ocenione, uczestniczki otrzymały Zaświadczania o ukończeniu szkolenia.

W 2020 roku planowane są kolejne szkolenia związane z wiejskim gospodarstwem domowym.

na koniec