Zapytanie ofertowe pn. :
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych na potrzeby CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie”
Znak: OK-DAG-253-03/18
Termin składania ofert: 13.04.2018, godz. 10:00

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5