Zapytanie ofertowe dot. „Zakwaterowanie dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w dniach 21-22 czerwca 2018 roku” – znak postępowania: OK-DROW-253-07/18.

Termin składania ofert: 14.06.2018 r. do godziny 12:00


Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
- załacznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4